Toimintaa ohjaavat dokumentit

 

Killalle laaditaan joka kolmas vuosi kolmivuotissuunnitelma ohjaamaan pitkän ajan päätöksiä.
Kolmivuotissuunnitelma 2019-2021

 

Toiminnakuvaus ohjaa hallituksen toimintaa yleisellä tasolla ja määrittelee killan tehtävät ja eri toiminnot.
Toiminnankuvaus

 

Toimintasuunnitelma puolestaan määrittelee vuosittaiset tavoitteet toiminnalle ja velvoittaa kyseisen vuoden hallituksen toteuttamaan niitä.
Toimintasuunnitelma 2021

 

Talouden seuraamista ja tulojen sekä kulujen ennakoimista varten laaditaan vuosittain talousarvio.
Talousarvio 2021

 

Killan tunnuksien käyttöä ohjaa merkkiohjesääntö.
Merkkiohjesääntö