Opinnot

 

Rakennustekniikan diplomi-insinöörin tutkinto on kaksiportainen. Toisen opiskeluvuoden aikana TkK-tutkinto-ohjelmassa valitaan kahdesta suuntautumisvaihtoehdosta:

  • Talonrakentaminen
  • Yhdyskuntatekniikka.

Niin sanotun kandivaiheen jälkeen DI-tutkinto-ohjelmassa on neljä eri suuntautumisvaihtoehtoa, joille kaikille on oma ammattiainekerhonsa:

Lisätietoa suuntautumisvaihtoehdoista ja syventävista opintokokonaisuuksista (sivuainevaihtoehdoista) löydät opinto-oppaasta.