Työpaikkailmoituksia

Etsimme

Työnjohto/työmaainsinööriharjoittelijaa asiakasyrityksellemme Pohjola Rakennus Oy:lle:

”Mitä sanoisit jos kertoisimme, että voit varmistaa tulevat kesätyösi, lopputyöaiheesi ja mahdollisesti tulevan urapolkusi myös valmistumisen jälkeen, jo tänä syksynä? Etsimme innokkaita ja aktiivisia rakennusalan insinööriopiskelijoita kerryttämään työkokemusta ensin osa-aikaisesti koulun ohessa ja kokoaikaisesti kesällä 2018. Kesän 2018 jälkeen tavoitteena on jatkaa työsuhdetta joko osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti opiskelujen mukaan ja jatkaa kehittymistä tulevaisuuden ammattilaiseksi Pohjola Rakennuksella!”
Linkki ilmoitukseen: https://www.academicwork.fi/avoimet-tyopaikat/tyonjohto-tyomaainsinooriharjoittelija/14992821Tutkimusapulainen/diplomityöntekijä asbestipurkutyön osastointi

TTY:llä toimiva rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmä (www.tut.fi/elinkaari) osallistuu Työsuojelurahaston (TSR) ja asbestipurkualalla toimivien yritysten rahoittamaan Asbestipurkutyön turvallisuuden ja siihen liittyvien testaus- ja mittaustoimintojen kehittäminen (AsbTest) –hankkeeseen. Hankkeen muina tutkimusosapuolina ovat Työterveyslaitos, VTT sekä Itä-Suomen yliopisto. TTY:n tutkimustehtävänä on selvittää laboratoriokokein purkuosastoinnin toimivuutta. Tutkimus käynnistyy syksyllä 2017 ja sen kokonaiskesto on 18 kuukautta.

Rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmä hakee ensisijaisesti maisterivaiheen opiskelijoita tutkimusapulaiseksi tutkimushankkeeseen, kaikki hakemukset kuitenkin otetaan huomioon. Tehtävään on mahdollista yhdistää diplomityön tekeminen. Viikkotyöaika sovitaan tehtävään valittavan kanssa ja osa-aikaisuus opintojen ohessa on mahdollista. Tehtävä soveltuu erityisesti rakennesuunnittelua ja/tai korjausrakentamista opiskeleville.

Lisätietokysymykset ja vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa Petri Annilalle (petri.annila@tut.fi) 12.9.2017 mennessä.


Aalto University Executive Education: Program Manager, rakennettu ympäristö

Tyyppi: Kokoaikainen, Vakituinen
Työaika: Kokoaikainen
Haettu tausta: Valmistunut
Sijainti: Helsinki
Aloituspäivämäärä: Mahdollisimman pian, sopimuksen mukaan
Haun deadline: 17.9.2017

Aalto University Executive Education Oy (Aalto EE) tarjoaa korkealaatuisia liikkeenjohdon koulutus- ja kehittämispalveluja hyödyntäen Aalto-yliopiston osaamista. Yhtiöllä on toimistot Helsingissä ja Singaporessa. Aalto EE:n missiona on rakentaa parempi maailma paremmalla johtajuudella ja kehittää uuden aallon johtajia. Yhtiön vahvuuksia ovat globaali toimintamalli ja monipuolinen tarjonta.

Etsimme nyt myyntihenkistä ja kehittämishaluista Program Manageria rakennetun ympäristön ohjelmakokonaisuuksien pariin! Tehtävänäsi on johtaa, kehittää ja myydä aihepiirin vaikuttavia valmennuskokonaisuuksia yksilö- ja organisaatioasiakkaillemme. Toimit projektipäällikkönä ja vastaat rakennetun ympäristön tuoteportfolion kehittämisestä, sekä koulutusohjelmien suunnittelusta, myynnistä ja toteutuksesta. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitasi ovat Aalto-yliopiston asiantuntijaverkosto, myynti- ja asiakkuusvastaavamme ja koordinaattorimme.

Tarjoamme sinulle monipuolisen tehtäväkentän, innostavan työympäristön sekä Suomen kärkiyrityksiä edustavan asiakasjoukon. Saat mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi haastavien projektien ja kansainvälisen yritys- ja tiedemaailman verkoston parissa.

Odotamme sinulta:
• soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, rakennetun ympäristön opinnot katsotaan eduksi
• myyntihenkisyyttä, kokemus myyntitehtävistä on eduksi
• rakennusalan ja sen verkostojen tuntemusta
• esiintymistaitoja
• kokemusta projektien suunnittelusta ja hallinnoinnista
• vahvoja vuorovaikutustaitoja niin suomen kuin englannin kielellä

Eduksi luetaan:
• kokemus valmennusten suunnittelusta ja johtamisesta

Kiinnostuitko? Lähetä cv ja hakemuksesi sunnuntaihin 17.9. mennessä täällä: https://apply.atalent.fi/aalto-university-executive-education-program-manager-rakennettu-ymparisto-8-2017. Kerrothan hakemuksessasi erityisesti projektinhallintataidoistasi sekä rakennetun ympäristön aihepiiriin liittyvästä osaamisestasi.

Lisätietoa Aalto EE:n toiminnasta saat täältä: www.aaltoee.fi. Halutessasi lisätietoa tehtävästä tai hakuprosessista, ota yhteyttä aTalentin Recruitment Manager Annika Saloseen (annika.salonen[a]atalent.fi, 0503057375).


DIPLOMITYÖPAIKKA VESILAITOSYHDISTYKSESSÄ

Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY) on vesihuoltolaitosten toimialajärjestö. Vesilaitosyhdistys osallistuu edunvalvojana vesihuoltoa koskevan lainsäädännön ja viranomaisohjeiden valmisteluun, tuottaa oppaita ja julkaisuja vesihuoltolaitoksille, sekä tarjoaa neuvontaa ja koulutusta vesihuoltolaitoksille. VVY:n yhteydessä toimii myös vesihuoltolaitosten häiriötilanteisiin varautumista tukevan vesihuoltopoolin toimisto.

Vesihuoltopoolin toiminta perustuu VVY:n, Huoltovarmuuskeskuksen ja Kuntaliiton väliseen sopimukseen. Vesihuoltopooli on selvittänyt Suomen vesihuoltolaitosten varautumisen tasoa vesihuoltolaitoksille suunnatulla laajalla kyselyllä vuosina 2008, 2012, 2015 ja 2017. Vesilaitosyhdistys hakee diplomityön tekijää koostamaan ja analysoimaan toteutettujen varautumiskyselyiden tulokset. Tavoitteena on selvittää vesihuoltolaitosten häiriötilanteisiin varautumisen tasoa ja sen kehittymistä sekä mahdollisia varautumiseen vaikuttavia tekijöitä. Työn tekeminen edellyttää järjestelmällisyyttä, hyvää Excel-ohjelman käyttötaitoa, analyyttisyyttä sekä kykyä tuottaa hyvää suomenkielistä tekstiä.

Vesihuoltopalvelut ovat osa yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittistä infrastruktuuria ja palveluiden häiriöttömyys on edellytys sujuvalle arjelle. Vesihuoltolaki edellyttää vesihuoltolaitoksia huolehtimaan vesihuoltopalveluista myös häiriötilanteissa. Diplomityö tarjoaa mahdollisuuden perehtyä laajasti vesihuoltopalveluiden jatkuvuuden varmistamiseen ennen kaikkea Suomessa. Kirjallisuusselvityksen kautta työssä perehdytään vesihuoltolaitosten häiriötilanteisiin varautumiseen myös kansainvälisesti. Työ kehittää varautumiseen liittyvän tietotaidon lisäksi tekijänsä datan analysointi- ja raportointitaitoja. Työpaikkana Vesilaitosyhdistys tarjoaa mahdollisuuden tutustua laajasti vesihuollon toimintakenttään.

Diplomityön tekemisen voi aloittaa 1.9.2017 ja toivoisimme työn alkavan joka tapauksessa syksyn 2017 aikana. Diplomityön ohjaajana toimii vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö Riina Liikanen ja työn tekijällä on mahdollisuus työpisteeseen VVY:n toimistolla Pasilassa. Diplomityö tehdään vesihuoltolaitosten, kuntien ja vesihuoltoon liittyvien viranomaisten edustajista koostuvan vesihuoltopoolin poolitoimikunnan ohjauksessa. Palkkaus on RIL:n teekkaripalkkasuosituksen mukainen.

Lisätietoja antaa Riina Liikanen, puh. (09) 8689 0113 tai email riina.liikanen@vvy.fi. Hakemuksen ja CV:n pyydämme lähettämään sähköpostitse osoitteeseen riina.liikanen@vvy.fi. Diplomityöntekijä valitaan sopivan tekijän löydyttyä.


Ramboll: Suunnittelija logistiikan alan projekteihin

Tyyppi: Täysipäiväinen
Suositusvuosikurssi: Opintojen loppuvaihe – valmistunut, mahdollisuus diplomityön tekemiseen
Työaika: 37,5h/vko
Toivottu aloituspäivämäärä: Joustavasti, esimerkiksi syksyllä 2017
Työpaikan sijainti: Espoo
Haku-DL: 11.09.2017

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 13 200 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2200 asiantuntijan voimin. Tarjoamme asiantuntijapalveluja infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme.

Nykyajan suurimmat maailmanlaajuiset haasteet – kaupungistuminen, globalisaatio ja ilmastonmuutos – vaikuttavat voimakkaasti infran ja liikenteen alalla. Entistä tiheämmin rakennettujen ja toimivien asuinympäristöjen rakentaminen kaupunkialueille vaatii kestäviä, innovatiivisia ja kustannustehokkaita teknisiä ratkaisuja. Infrastruktuurin monialainen suunnittelu on yrityksemme perinteisintä ja vahvinta osaamisaluetta.

Ramboll etsii nyt suunnittelijaa kehittymään urallaan raideliikenteen ja logistiikan alalla mielenkiintoisten asiakasprojektien parissa. Tämä tehtävä sopii hyvin esimerkiksi loppuvaiheen opiskelijalle ja tarjoamme myös mahdollisuuden diplomityöhön projektiemme parissa. Suunnittelijan roolissa pääset osallistumaan monipuolisesti erilaisiin tavara- ja raideliikenteen selvitysprojekteihin. Tehtävässä menestyminen edellyttää omatoimista työotetta, idearikkautta sekä innokkuutta uuden oppimiseen. Pystyt tekemään päätöksiä itsenäisesti ja osallistut mielelläsi myös toimintamme kehittämiseen. Omaat vakuuttavat viestintätaidot niin suullisesti kuin kirjallisesti ja toimit sulavasti asiakasrajapinnassa.

Odotamme sinulta:
• Soveltuvaa teknistä koulutustaustaa (DI)
• Kiinnostusta raideliikenteeseen ja logistiikkaan
• Erinomaista suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista osaamista
• Halua kehittyä ja oppia uutta
• Erinomaista Microsoft Excel -osaamista

Eduksi luemme:
• Kokemuksen logistiikka-alan tehtävistä
• Kaupallisen osaamisen ja liiketoiminnallisen ymmärryksen

Tarjoamme sinulle:
• Aidosti kansainvälisen työympäristön, joka tarjoaa mahdollisuuden luoda uraa myös ulkomailla
• Nuorekkaan ja asiantuntevan tiimin
• Ison talon tarjoamat edut sekä monipuoliset mahdollisuudet kehittyä urallasi

Oletko etsimämme henkilö? Lähetä hakemuksesi ja CV:si pdf-tiedostoina viimeistään 11.09.2017 tänne: https://apply.atalent.fi/ramboll-suunnittelija-logistiikan-alan-projekteihin-8-2017

Voit tutustua Rambolliin osoitteessa http://www.ramboll.fi/. Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista tarjoaa aTalentin Recruitment Manager Hanna Väisänen (+358 40 5845425, hanna.vaisanen[at]atalent.fi).


Inspectalla kova tarve korjauspuolen rakennesuunnittelijoille

Tsekkaa, mitä on tarjolla!

Olemme valmiit ottamaan myös opiskelijoita töihin kasvamaan ja oppimaan työhön osa-aikaisiksi työntekijöiksi / kesäharjoittelijoiksi / lopputyöntekijöiksi.

Tarjoamme palkattaville työntekijöille käytännössä urapolun tuntityöntekijästä lopputyöntekijäksi ja lopulta vakituiseen työpaikkaan. Oikeastaan ainoita edellytyksiä tehtävässä toimimiselle on opintojen suuntautuminen rakennesuunnitteluun ja aito kiinnostus rakennesuunnitteluun, mitoittamiseen ja korjaussuunnitteluun. Työkokemusta ei välttämättä tarvitse olla vielä, mutta toki siitä on etua.

Muista liittää hakemukseen CV ja opintorekisteriote!

Lisätietoja:
Jani Perttunen, DI
Aluepäällikkö, Länsi- ja Keski-Suomi
Kiinteistöt ja rakenteet, Inspecta Oy

Matkapuhelin: 040 528 2612
jani.perttunen@inspecta.com


Administrators and Assistants in the Buildings Sector

Your Career. Our European Union.
Your expertise in building management. Our buildings to maintain.

The EU Institutions employ a workforce of 40,000 people in mainly Brussels, Luxembourg or Strasbourg. The smooth and secure operation of the Institutions’ buildings and premises is essential to ensure EU staff is safe and able to work for a better future for over 500 million EU citizens.

If you have a background in buildings management or construction and are eager and able to work in the multicultural environment that the EU offers, look no further! We are looking for administrator level engineers in the field of buildings management and assistant level staff for the roles of coordinators/technicians with experience in building construction, air conditioning and electromechanical and electrical engineering. In addition, we are also offering assistant positions in the field of occupational and building safety. Depending on the position, tasks may include overseeing the management and environmental performance of the Institutions’ building stock and projects, maintenance and ensuring the technical safety of buildings.

To apply for the positions of engineers in buildings management, you will need a university degree in engineering or architecture followed by at least three years of relevant professional experience. The positions of coordinator, technician or assistant require a post-secondary diploma followed by at least three years of relevant work experience. You can also apply if you have a diploma giving access to post-secondary education and at least six years of relevant work experience. For all positions, you must have a thorough knowledge of one of the 24 EU languages and a satisfactory knowledge of English, French or German. You must hold EU citizenship.

If successful, you may be recruited to work for the Council, the European Parliament or the European Commission. The EU Institutions offer a comprehensive remuneration package and provide support and assistance to new staff for relocation.

If you have the right background and a strong motivation to work for the EU, you can apply via
eu-careers.eu from 27 July to 12 September 2017 (until 12.00, Brussels time).

Reference: EPSO/AD/342/17 (AD6) & EPSO/AST/141/17 (AST 3)

Lisätietoja suomeksi:
Laura Saarinen
EU-uralähettiläs 2017-18, Tampereen Yliopisto
laurasaarinen1@hotmail.com


Hyviä tyyppejä haussa A-Insinööreille


Hei insinööri, hae meille töihin!
Haemme nyt

korjausrakentamisen asiantuntijaa Jyväskylään

– paikka voidaan räätälöidä juuri sinun koulutukseesi, kokemukseesi ja kiinnostuksen kohteisiisi sopivaksi.
Lisätiedot: http://www.insinooriavain.fi/rekrytointi/

Ja ellei töiden hakeminen ole sinulle vielä ajankohtaista, tykkää meistä Facebookissa ja kuulet myös tulevaisuudessa rekrytoinneista ensimmäisenä. Meillä on varmasti rekryhalua myös jatkossa ja olemme kiinnostuneita uusista osaajista.
https://www.facebook.com/insinooriavainTyönhaku tapahtuu ensisijaisesti tämän linkin kautta: http://smile.likeit.fi/apply/8388092