Työpaikkailmoituksia


SSAB INFRA HAKEE DI-TYÖN TEKIJÄÄ

Työn tavoitteena on määritellä kenttäolosuhteissa suoritettavan hoikan teräspaalun nurjahduskokeen vaatimat pohjatutkimukset sekä suunnitella varsinainen koejärjestely instrumentointeineen. Työ koostuu kirjallisuustutkimuksesta, haastatteluista sekä tutkimussuunnitelman laatimisesta. Työn laatija tutustuu eri pohjatutkimusmenetelmien soveltuvuuksiin, nurjahduskokeen edellyttämiin mittauksiin ja niiden tarkkuusvaatimuksiin sekä tekniikoihin joilla mittaukset voidaan suorittaa. Työssä arvioidaan myös tarvittavien instrumentointien käytettävyyttä kenttäolosuhteissa sekä niiden yhteensopivuutta koepaalujen asennusmenetelmien kanssa.

Työssä laaditun tutkimussuunnitelman perusteella tullaan toteuttamaan koekuormituksia, joilla tutkitaan hoikkien paalujen nurjahduskestävyyttä erilaisissa maaperäolosuhteissa ja erilaisilla paalukokoonpanoilla. Kansainvälisen kiinnostavuuden vuoksi työn kirjoituskielenä on englanti. Aikataulullisesti tavoitteena on, että työ olisi valmis vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja:
Antti Perälä, Technology Manager, SSAB Europe Oy
antti.perala@ssab.com
050 420 1741

SSAB on yksi johtavista teräksisten perustusrakenteiden toimittajista Euroopassa. Toiminnassa yhdistyvät teräs- ja pohjarakentamisen osaaminen. Jatkuva kehitys vahvistaa markkina-asemaa Pohjoismaissa sekä kasvupotentiaalia Manner-Euroopan infrastruktuurirakentamisessa. SSAB:n infra tuotteisiin kuuluvat mm. lyötävät RR-paalut, porattavat RD-paalut, RD-paaluseinä, liikennekaiteet sekä suuret virtausputket.


Congrid Oy etsii työntekijöitä.

Vaatimuksena:
Ymmärrys rakennusalasta: Luku ja kirjoitustaito ainakin yhdellä kielellä. Mitä useampi kieli, sitä mielenkiintoisemmat tehtävät! Hyvät sosiaaliset taidot. Kyky kehittää prosessia ja hahmottaa kokonaisuuksia.

Mitä Congrid tarjoaa:
Näköalapaikan rakentamisen digitalisaatioon, laadunhallinnan ja turvallisuuden näkökulmasta.
Joustavat työajat
Erittäin mukavat työkaverit
Vastuulliset tehtävät taitojen mukaan
Hyvät etenemismahdollisuudet

Tehtävät:
Aluksi (esimerkiksi osa-aikaisesti)
Asiakastuki ohjelmiston käytössä ja ongelmatilanteissa
Myynnin tuki.
Projektien avauksia sekä asiakaskeissejä.

Jatkossa (osa- tai täysiaikaisesti)
Myyntiä
Tukea
Business development
Koodausta (taitojen ja innon mukaan)

Yhteydenotot: TJ Timo Makkonen 0447167200, timo (at) congrid.fi