Haku TARAKIn hallitukseen on auki!

Haku TARAKIn hallitukseen on auki!

Hallitustoiminnassa pääset toteuttamaan itseäsi ja oppimaan hyvin paljon sellaisia asioita, joita ei luennoilla tai ryhmätöissä opi. Hallituksessa on erilaisia pestejä, joten erilaisia vahvuuksia tarvitaan. Hallitukseen päästäkseen ei myöskään tarvitse omata mitään aiempaa kokemusta, vaan voit rohkeasti lähteä harjoittelemaan. Kunhan vain asenne on kunnossa ja haluat lähteä tekemään vapaa-ajallasi hommia TARAKIn jäsenten hyväksi. Killalla on paljon perinteitä, joista on hyviä ohjeita valmiiksi, mutta lisäksi resursseja toteuttaa jotain aivan uutta ja ihmeellistä. Tai sitten jotain hyvin pientä, mutta kiinnostavaa.

Oikeasti mielenkiintoisinta hallitustoiminnassa on uudet ihmiset, joihin pääset tutustumaan. Hallitus koostuu eri vuosikurssien opiskelijoista, joten saat kattavan verkoston TARAKIn sisältä. Lisäksi hallitustoiminta avaa uusia tutustumismahdollisuuksia myös muiden kiltojen ja ainejärjestöjen opiskelijoihin. Hallitustoiminta on pääasiassa tosi hauskaa!

Älä siis enää epäröi vaan kurkkaa hallituspestien kuvaukset tämän alapuolelta ja hae vuoden 2019 hallitukseen täältä: https://goo.gl/forms/B9TbZmvGbrocx6252

Lisätietoja saat kaikilta hallituksen jäseniltä, mutta erityisesti tämän vuoden puheenjohtajalta Aleksi Jokelalta.

aleksi.2.jokela ät student tutti
0445011594
@AaJii Telegramissa

Alla lyhyt kuvaus eri pesteistä, joita killalla on hallituksessa:

Varsinaiset raadin jäsenet:

Puheenjohtaja – Johtaa killan toimintaa. Vastaa hallituksen viikoittaisesta toiminnasta ja tukee hallitusten jäsenten työskentelyä. 

Sihteeri – Toimii kokouksien sihteerinä, vastaa pöytäkirjoista ja arkistoinnista. 

Yritysyhteistyövastaava – Kehittää ja ylläpitää killan yritysyhteistyötä. Toimii yritysten kanssa tehden yhteistyösopimuksia, uusia tapahtumamahdollisuuksia ja tuo sekä yrityksiä näkyville kiltaan, että tietoa TARAKIsta yrityksiin.  

Rahastonhoitaja – Vastaa killan taloudesta ja sen kirjanpidosta. Huolehtii laskuista, rahaliikenteestä ja talousarvioista. 

Tapahtumavastaava – Järjestää ja kehittää killan tapahtumia. Tapahtumatiimin kanssa pitää yllä perinteisiä tapahtumia ja luo uusia. Vastaa tapahtumien organisoinnista ja mainonnasta  

Fuksikapteeni – Vastaa fuksitoiminnasta ja tutoreista toimien fuksivastaavan apuna. On henkinen tuki ja kokenut vastuuhahmo nuoremmalle fuksivastaavalle sekä tutoreille.  

Excursiomestari – Järjestää excursioita. Ylläpitää perinteisiä, suosittuja excursioita ja kehittää uusia excuideoita. Pyrkii toimimaan yhteistyössä ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden ja yritysten kanssa sekä vastaa excuvarusteiden riittävyydestä ja käytöstä. 

Isäntä/saunavastaava – vastaa killan saunailloista ja hoitaa tarjoilujen järjestämisen saunoille. 

Emäntä – Emäntä on perinteisesti vastannut vuosijuhlien järjestämisestä. Vuonna 2019 vuosijuhlatoimari vastaa todennäköisesti tästä pestistä yhdessä vuosijuhlatoimikunnan kanssa. 

Emännän pestiin on perinteisesti kuulunut myös viikottaisiin hallituksen kokouksiin, yleiskokouksiin ja muihin vastaaviin tapahtumiin leipominen, joten jos olet leipojahenkinen, tuo se ilmi hakiessa johonkin pestiin tai hae ihan sen perusteella! 

Viestintävastaava – Huolehtii killan viestinnästä sekä jäsenistölle, että yhteistyötahoille. Vastaa viikoittaisesta sähköpostitiedotuksesta sekä muusta tiedotuksesta sekä sen kehittämisestä. 

Toimihenkilöt:

Apu- ja toimaripestit ovat varsinaisten pestien rinnalla toimimassa samojen tarkoituksien kanssa. Päävastuu sääntöjen kautta on varsinaisella toimijalla, mutta käytännössä saman pestin varsinainen ja toimari toimivat haluamallaan tavalla vastuun, työnjaon ja ideoiden suhteen.  

Rahastonhoitajan apu –  

Emännän apu –  

Tapahtumatoimari –  

Isännän/Saunavastaavan apu/saunatoimari –  

Excutoimari – Toimii excumestarin apuna excujen järjestelyissä ja suunniteluissa. 

Yritysyhteistyötoimari –  

Fuksivastaava – Vastaa uusista fukseista ja tutortoiminnasta. Huolehtii fuksiviikoista ja fuksitoiminnasta ympärivuoden. Pääsee koskeen uudestaan!! Fuksivastaava poikkeuksena muihin, ottaa isompaa roolia kuin fuksikapteeni heti ensimmäisenä vuonna.  

Erilliset toimaripestit  

Uutena pestinä vuoden 2019 hallitukseen on suunniteltu vuosijuhlatoimaria, joka järjestäsi emännän sijaan vuosijuhlat erillisen vuosijuhlatoimikunnan kanssa. Jos vuosijuhlien järjestäminen kuulostaa huikealta mahdollisuudelta ja haluaisit nähdä itsesi järjestelyiden vetäjänä, hae tähän pestiin! 

Liikuntavastaava – ylläpitää ja kehittää killan liikuntatoimintaa. Huolehtii killalle liikuntavuorot, innostaa osallistumaan liikuntatapahtumiin ja järjestää lajikokeiluja.  

Kiltahuonevastaava – vastaa kiltahuoneen palveluista ja yleisestä siisteydestä. Toimittaa kiltaan kahvit ja välipalat. 

Päätoimittaja – suunnittelee ja taittaa killan lehden. Vastaa lehden jakelusta ja kehittämisestä. Keksii juttuideoita yhdessä muiden kanssa.  

Graafikko – suunnittelee killan graafista ilmettä lehteen, sosiaaliseen mediaan ja muuhun yleiseen käyttöön. Taittaa lehteä yhdessä päätoimittajan kanssa. 

Opintovastaava – toimii killan koulutuspoliittisena edunvalvojana. Tehtävävä on ylläpitää yhteyttä hallopedeihin, laboratorion henkilökuntaan ja muihin opintovastaaviin. Pitää tenttiarkistoa yllä. 

Saunalauttavastaava/Suursoutumestari – vastaa TARAKIn saunalautasta. Perinteisesti on huolehtinut lautan koskeen ja Sulkavan Suursoutujen järjestelyt. Vuonna 2019 pääsee suunnittelemaan uutta saunalauttaa.  

TEK-kiltayhdyshenkilö – toimii Tekniikan Akateemisten yhteyshenkilönä kiltaan ja killan yhdyshenkilönä TEKiin. Tuo TEKin huikeaa toimintaa killan tapahtumiin ja arkeen mukaan mm. makkaroiden muodossa.  

Valokuvaaja – Kuvaa killan tapahtumia ja ylläpitää kuvagalleriaa nettisivujen yhteydessä.  

Lukkari – toimii killan laulukulttuurin johtavana kärkenä. Osallistuu lukkarikoulutukseen ja pääsee sitseille laulamaan ja auttamaan laulamisessa. 

Alumnivastaava – Pääsee kehittämään killan alumnitoimintaa entistä suuremmaksi ja mahtavammaksi. Toimii yhteistyössä jo valmistuneiden tarakilaisten kanssa, järjestää esimerkiksi alumnisitsit syksyllä 2019.  

KV-vastaava – vastaa kansainvälisistä opiskelijoista ja killan kv-toiminnasta. 

ATK-vastaava – vastaa killan atk-toiminnasta, johon kuuluu killan atk-laitteet ja verkkopalvelut. 

Some-vastaava – kehittää killan somekäytäntöjä ja päivittää sosiaalista mediaa muun hallituksen avustuksella