TARAKIn hallitushaku vuodelle 2020 on auki!

Hallitushaku on auki osoitteessa:

https://forms.gle/vLFmBTS6R8REKJkR9

Täyttämällä yllä olevasta osoitteesta löytyvän kilkkeen voit ilmoittaa halukkuutesi lähteä mukaan TARAKIn vuoden 2020 hallitustoimintaan. Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluihin myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Uusi raati on valittu yleiskokouksessa, mutta toimihenkilöitä haetaan vielä 30.11.2019 asti! Alempaa löydät lyhyet kuvaukset eri toimaripesteistä ja lisätietoja antaa myös:

Vuoden 2019 puheenjohtaja Sohvi Hyvärinen
sohvi.hyvarinen@tuni.fi

Vuoden 2020 puheenkohtaja Ari Oikari
ari.oikari@tuni.fi
0505559698
@ronkelo telegramissa

 

Toimihenkilöt:

Apu- ja toimaripestit ovat varsinaisten pestien rinnalla toimimassa samojen tarkoituksien kanssa. Päävastuu sääntöjen kautta on varsinaisella toimijalla, mutta käytännössä saman pestin varsinainen ja toimari toimivat haluamallaan tavalla vastuun, työnjaon ja ideoiden suhteen.

Rahastonhoitajan apu – On rahastonhoitajan apuna huolehtimassa killan taloudesta ja sen kirjanpidosta, sekä laskuista, rahaliikenteestä ja talousarvioista.

Tapahtumatoimari – On mukana järjestämässä ja kehittämässä killan tapahtumia. Tapahtumatiimi pitää yllä perinteisiä tapahtumia ja luo uusia.

Isännän apu – On mukana järjestämässä killan saunailtoja, sekä huolehtii tarjoiltavat niille.

Excutoimari – Toimii excumestarin apuna excujen järjestelyissä ja suunniteluissa.

Yritysyhteistyötoimari – Kehittää ja ylläpitää killan yritysyhteistyötä. Toimii yritysten kanssa tehden yhteistyösopimuksia, uusia tapahtumamahdollisuuksia ja tuo sekä yrityksiä näkyville kiltaan, että tietoa TARAKIsta yrityksiin.

Fuksivastaava – Vastaa uusista fukseista ja tutortoiminnasta. Huolehtii fuksiviikoista ja fuksitoiminnasta ympärivuoden. Pääsee koskeen uudestaan!! Fuksivastaava poikkeuksena muihin, ottaa isompaa roolia kuin fuksikapteeni heti ensimmäisenä vuonna.

 

Erilliset toimaripestit

Vuosijuhlavastaava – järjestää vuosijuhlat erillisen vuosijuhlatoimikunnan kanssa. Jos vuosijuhlien järjestäminen kuulostaa huikealta mahdollisuudelta ja haluaisit nähdä itsesi järjestelyiden vetäjänä, hae tähän pestiin!

SUD-toimari – Toimii tulevien Sustainable Urban Development eli SUD -opinto-ohjelman fuksien fuksivastaavana yhdessä muiden tuutorvastaavien kanssa. Huolehtii yhteistyöstä ohjelman opetushenkilöstön, fuksien, killan ja tiedekunnan välillä.

Liikuntavastaava – ylläpitää ja kehittää killan liikuntatoimintaa. Huolehtii killalle liikuntavuorot, innostaa osallistumaan liikuntatapahtumiin ja järjestää lajikokeiluja.

Kiltahuonevastaava – vastaa kiltahuoneen palveluista ja yleisestä siisteydestä. Toimittaa kiltaan kahvit ja välipalat.

Päätoimittaja – suunnittelee ja taittaa killan lehden. Vastaa lehden jakelusta ja kehittämisestä. Keksii juttuideoita yhdessä muiden kanssa.

Graafikko – suunnittelee killan graafista ilmettä lehteen, sosiaaliseen mediaan ja muuhun yleiseen käyttöön. Taittaa lehteä yhdessä päätoimittajan kanssa.

Saunalauttavastaava – vastaa TARAKIn saunalautasta. Perinteisesti on huolehtinut lautan koskeen ja Sulkavan Suursoutujen järjestelyt.

TEK-kiltayhdyshenkilö – toimii Tekniikan Akateemisten yhteyshenkilönä kiltaan ja killan yhdyshenkilönä TEKiin. Tuo TEKin huikeaa toimintaa killan tapahtumiin ja arkeen mukaan mm. makkaroiden muodossa.

Valokuvaaja – Kuvaa killan tapahtumia ja ylläpitää kuvagalleriaa nettisivujen yhteydessä.

Kulttuurivastaava – Toimii killan lukkarina, pitää museokierroksia ja on vastuussa killan haalarimerkeistä.

Alumnivastaava – Pääsee kehittämään killan alumnitoimintaa entistä suuremmaksi ja mahtavammaksi. Toimii yhteistyössä jo valmistuneiden tarakilaisten kanssa, järjestää esimerkiksi alumnisitsit syksyllä 2020.

KV-vastaava – vastaa kansainvälisistä opiskelijoista ja killan kv-toiminnasta.

ATK-vastaava – vastaa killan atk-toiminnasta, johon kuuluu killan atk-laitteet ja verkkopalvelut.

Some-vastaava – kehittää killan somekäytäntöjä ja päivittää sosiaalista mediaa muun hallituksen avustuksella