Kansainvälisten maisteriohjelmien vaikutukset suomenkielisiin maisteriopintoihin sekä killan toimintaan

Yliopistollamme alkaa tulevana syksynä kaksi uutta, englanninkielistä, raksan maisteriohjelmaa, Sustainable Transport ja Structural Engineering. Uusilla maisteriohjelmilla tulee syksystä alkaen olemaan vaikutuksia niin suomenkielisiin maisteriopintoihin kuin myös kiltamme viestintään ja tapahtumiin. Opintojen muutoksista olette saaneet tiedekunnalta kattavan infopaketin sähköpostilla. Alla kuitenkin tiivistetysti muutokset suomenkielisten maisteriohjelmien opintoihin ensi syksystä alkaen.

Rakennesuunnittelun syventymiskohteessa pakollisista opintojaksoista englanniksi muuttuu:

RAK.RS.500 Teräsrakenteet (Steel Structures),

RAK.RS.600 Puurakenteet (Timber Structures),

RAK.RS.670 Rakenteiden palomitoitus (Structural Fire Design).

Rakennesuunnittelun syventymiskohteessa täydentävistä opintojaksoista englanniksi muuttuu:

RAK.RS.610 Puurakenteiden jatkokurssi (Advanced Course in Timber Structures) (tähän saakka opintojakso on toteutettu joka toinen vuosi, jatkossa joka vuosi),

RAK.RS.300 Johdatus materiaalimalleihin (Introduction to Materials Modelling).

Liikenne- ja kuljetusjärjestelmien syventymiskohteessa täydentävistä opintojaksoista englanniksi muuttuu:

RAK.LI.520 Liikennetutkimukset (Transport Research) (tähän saakka opintojakso järjestetty vain joka toinen vuosi, jatkossa joka vuosi).

Haluamme toivottaa kansanväliset opiskelijat tervetulleiksi myös Tampereen Rakentajakiltaan ja viestinnässämme sekä tapahtumissamme tullaankin syksystä alkaen panostamaan kaksikielisyyteen. Killan virallisena ja pääasiallisena kielenä tulee edelleen säilymään suomi, mutta tiedotusta myös englanniksi tullaan lisäämään. Tavoitteenamme olisikin saada myös uudet kansainväliset opiskelijat tuntemaan itsensä tarakilaisiksi ja toivomme myös jäsenistömme ottavan kansainväliset opiskelijat huomioon.

Mikäli aiheesta herää kysymyksiä niin voit ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä killan puheenjohtajaan Lauraan telegramissa @TheHeiska tai sähköpostilla laura.heino@tuni.fi.