Akateemisen luovuttamisen MM-kilpailut 2024

Akateemisen luovuttamisen
MM-kilpailut 2024

Tapahtuman yleiskuvaus

Tampereen Rakentajakilta ry järjestää yhteistyössä Veripalvelun kanssa Akateemisen luovuttamisen MM-kilpailut 2024. Kyseessä on leikkimielinen kilpailu, jossa tavoitteena on luovuttaa mahdollisimman paljon verta (terveysalan ammattilaisten määrittämissä rajoissa) ainejärjestönä. Kilpailussa ainejärjestöt jaetaan kolmeen sarjaan jäsenmäärän perusteella: höyhen (0-250), keskiraskas (250-500) ja raskas (>500). Kilpailuaika on 1.2.2024-30.4.2024.

Ohjeet osallistumiseen

Osallistumisohjeet ainejärjestöille

Palkinnot

TREYn ja SPRn järjestämät verenluovutustilaisuudet kampuksilla

Hervannan kampus:

  • Keskiviikkona 7.2.2024

Keskustan kampus:

  • Ei erillistä tilaisuutta, mutta Veripalvelun toimipiste sijaitsee keskustakampuksen lähellä

TAMKin kampus:

  • Keskiviikkona 14.2.2024

Polamkin kampus (vain poliisikoululaisille):

  • Keskiviikkona 13.3.2024

______________________________________________

Academic Donating World Championship 2024

Event description

Tampereen Rakentajakilta ry is organizing Academic Donating World Championship 2024 in collaboration with Blood Service. This is a playful competition, in which the objective is to donate as much blood as possible (within safety limits set by health care professionals) as a student association. In this competition student associations are divided into three series based on the number of members: featherweight (0-250), middleweight (250-500) and heavyweight (>500). The competition period is 1.2.2024-30.4.2024.

Participation instructions

Participation instructions for student associations

Rewards

Blood donating on campuses by TREY and SPR

Hervanta campus:

On Wednesday 7.2.2024

City center campus:

No separate event but Blood Service’s office is located near city center campus

TAMK campus:

On Wednesday 14.2.2024

Police University College:

On Wednesday 13.3.2024