Tempaus

Kierrätystempaus / Recycling tempaus

Taustatietoa
Osana vihreän kehityksen ohjelmaa EU on luonut ’55-valmiuspaketin’, jonka tavoitteena on saada vähennettyä kasvihuonepäästöjä ainakin 55 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Kierrättäminen on eräs olennainen taustatekijä tavoitteen saavuttamisessa. 55 vuotta täyttävä TARAKI alkaa myös olemaan melko valmis 55:een. Tempauksen tavoitteena on levittää tietoisuutta kierrätyksestä. Tempauksen yhteydessä TARAKIn nykyinen kierrätysjärjestelmä täydennetään muovinkeräyksellä.

Tempaus pitää sisällään
– Killan täydennetyn kierrätysjärjestelmän käyttöön vihkimisen
– Posteriesittely kierrätyksestä
– Kier Pong (Kierrätys Pong)

Kier Pongin säännöt
– 6 ämpäriä eri jätevirroille (muovi, metalli, lasi, paperi, kartonki, bio)
– 6 heittoa per joukkue
– 6 heitettävää jätettä
– 1 piste osumasta ämpäriin + 1 lisäpiste osumasta oikeaan ämpäriin = 12 pistettä max per peli

TLDR
Mitä? Kierrätystempaus
Missä? TARAKIn kiltahuoneen ympäristö (RH209)
Milloin? Keskiviikkona 26.10. klo 12-15
Miksi? Ajantasaista kierrätystietoutta, Fuksi- & teekkaripisteitä (killan tempaus), Kier Pongia TARAKI-aiheisilla palkinnoilla


Background information
As a part of the green transition, EU has come up with ‘Fit-for-55’ package which is aiming for cutting emissions by at least 55% by 2030. Recycling is an integral part in achieving the goal. In addition to this, soon to be 55 years old TARAKI is also pretty fit for 55. The aim of this tempaus is to raise awareness about recycling. TARAKIs current recycling system will also be supplemented with plastic recycling.

Tempaus includes
– The inauguration of TARAKI’s supplemented recycling system
– Poster session of recycling
– Kier Pong (Recycling Pong)

The rules of Kier Pong
– 6 buckets for each waste stream (plastic, metal, glass, paper, carton, bio)
– 6 tosses per team
– 6 waste objects to throw
– 1 point for hitting a bucket + 1 additional point for hitting the right bucket = 12 points max per game

TLDR
What? Recycling tempaus
Where? TARAKI guild room surroundings (RH209)
When? On Wednesday 26.10. at 12-15
Why? Up-to-date recycling knowledge, fuksi- & teekkaripoints (guild tempaus), Kier Pong with TARAKI-themed rewards