Uutine

Hallitushaku 2024 // Apply to Board 2024

Vuosi lähenee loppuaan ja vuodenvaihdehan tarkoittaa killan nykyisen hallituksen toimikauden loppua! Koska kilta ei pyöri itsekseen tarvitaan hallitukseen myös ensi vuodelle nohevia hallituslaisia. Oisko susta siihen? Väitän että ois! 

 

Haku vuoden 2024 raatiin on auki 1.11.–19.11. Otappa hallitushaun koko aikataulu talteen alta: 

1.11. Raatihaku auki 

1.11. Hallituksen avoin kokous 

13.11. Hallitushakuinfo 

19.11. Raatihaku kiinni 

22.11. Raatihakupaneeli 

23.11. Yleiskokous 

xx.xx.-xx.xx. Toimihenkilöhaku auki (Yleiskokouksessa valittava uusi raati tiedottaa hallitushausta tarkemmin yleiskokouksen jälkeen) 

 

Tietoa hallituksen pesteistä voi kysellä nykyiseltä hallituslaiselta ja kaikkien hallituslaisten yhteystiedot sekä pestiesittelyt löydät killan nettisivuilta. Hakulinkki ja kaikki raatihakemukset julkaistaan killan nettisivuilla. 

 

//  

The year is coming to it’s end and the turn of the year means the end of the current guild’s  boards term of office! Since the guild does not run on its own, there is also a need for new board members for next year. Do you think you can handle it? I claim to be! 

 

The application period for the 2024 board will be open from 1 November to 19 November. See the full schedule of the board search below: 

1.11. Board search open 

8.11.(?) Open meeting of the Board  

13.11. Board search info 

19.11. Board search close 

22.11. Boards search panel 

23.11. The General Assembly 

xx.xx.-xx.xx Officer search open (New board to be elected in the General Assembly will inform about the Officer search in more detail after the General Assembly) 

 

Information on the positions of the board of directors can be requested from the current board member and the contact information of all board members as well as the job presentations can be found on the guild’s website. The search link and all council applications will be published on the guild’s website 

NOTE! Acting on the board of directors requires Finnish language skills and the events related to the board search are organised in Finnish. 

Infoa järjestötilojen käyttösopimuksesta! / Information about the agreement of guild rooms!

Tampereen Rakentajakillan hallitus on hyväksynyt killan, TREYn sekä yliopiston välisen järjestötilojen käyttösopimuksen. Sopimuksen kohdat ovat pitkälti jo yliopiston järjestyssäännöissä, mutta haluaisimme nostaa esiin muutaman jäsenistöllekin oleellisen kohdan:

“2. Rakennuksen ulko-ovien aukioloaikojen ulkopuolella tiloihin ei saa päästää kyseiseen järjestöön kuulumattomia Tampereen korkeakouluyhteisön ulkopuolisia ihmisiä.”
“7. Tiloissa ei saa järjestää häiritsevää toimintaa (Järjestyssäännöt §1). Häiritseväksi toiminnaksi luetaan esimerkiksi liiallinen meteli, liiallinen päihtymystila, sotkeminen tai toiminnan leviäminen muualle kuin järjestötiloihin.”
“8. Vartijat voivat poistaa korkeakouluyhteisön voimassa olevien sääntöjen (mm. järjestyssäännöt, kulkuoikeuden käyttösäännöt, sopimus järjestötilojen ja niiden varastojen käytöstä) vastaisesti käyttäytyvät henkilöt tiloista. Tiloista tulee poistua vartijan näin käskiessä ja tiloihin ei saa palata vartijan antaman poistumiskehotuksen jälkeen. “
“9. Lyhytaikainenkin majoittuminen ja yöpyminen kampuksilla on kielletty”
“15. Kulkuoikeuden oikeuttava kulkukortti tmv. on henkilökohtainen ja sitä ei saa luovuttaa toiselle henkilölle.”
“17. Eläimien tuonti järjestötiloihin on kielletty.”

Sopimuksen mukaan yliopistolla on oikeus antaa järjestöille tai järjestötilojen käyttäjille käyttösopimuksessa ennalta määriteltyjä seuraamuksia sopimusrikkomuksista, joita ovat korjauskehoitus, kirjallinen huomautus käyttösopimuksen ehtojen rikkomuksesta, käyttöoikeuden rajoittaminen sekä käyttöoikeuden poistaminen. Huolehditaan siis yhdessä turvallisesta ja sääntöjenmukaisesta kiltahuoneen käytöstä.

The board of Tampereen Rakentajakilta has signed an agreement between the guild, TREY and the University about using guild rooms. Most of the paragraphs of the agreement are already written in the rules of order of the university but below is listed the main points of the agreement for our members:

“2. Outside the opening hours of the building’s front doors, people from outside the Tampere higher education community who are not members of the association in question may not enter the premises.” 
“7. No disturbing activities may be arranged in the premises (for example, excessive noise,
excessive intoxication, messing up premises or the spread of activities
elsewhere than in association facilities.)”
“8. Security guards may remove persons who behave in violation of the existing rules of the higher education community  from the premises. You must leave the premises if the security guard so instructs, and you must not return to the premises after the guard has told you to leave. “
“9. Even short-term stays and overnight stays on the campuses are prohibited.”
“15. Access card entitling the holder to the right of access, etc. is personal and may not be handed over to another person.”
“17. Bringing animals to the association facilities is prohibited.”

The University has the right to issue predefined sanctions for violations of the agreement to associations or users of association facilities premises in the way they are mentioned in the user agreement. These sanctions can be prompting to correct, notice of breach of the terms of the User Agreement (in writing), restricted access or limiting user rights. Let’s take together care of safety and regular use of the guild room.

Kansainvälisten maisteriohjelmien vaikutukset suomenkielisiin maisteriopintoihin sekä killan toimintaan

Yliopistollamme alkaa tulevana syksynä kaksi uutta, englanninkielistä, raksan maisteriohjelmaa, Sustainable Transport ja Structural Engineering. Uusilla maisteriohjelmilla tulee syksystä alkaen olemaan vaikutuksia niin suomenkielisiin maisteriopintoihin kuin myös kiltamme viestintään ja tapahtumiin. Opintojen muutoksista olette saaneet tiedekunnalta kattavan infopaketin sähköpostilla. Alla kuitenkin tiivistetysti muutokset suomenkielisten maisteriohjelmien opintoihin ensi syksystä alkaen.

Rakennesuunnittelun syventymiskohteessa pakollisista opintojaksoista englanniksi muuttuu:

RAK.RS.500 Teräsrakenteet (Steel Structures),

RAK.RS.600 Puurakenteet (Timber Structures),

RAK.RS.670 Rakenteiden palomitoitus (Structural Fire Design).

Rakennesuunnittelun syventymiskohteessa täydentävistä opintojaksoista englanniksi muuttuu:

RAK.RS.610 Puurakenteiden jatkokurssi (Advanced Course in Timber Structures) (tähän saakka opintojakso on toteutettu joka toinen vuosi, jatkossa joka vuosi),

RAK.RS.300 Johdatus materiaalimalleihin (Introduction to Materials Modelling).

Liikenne- ja kuljetusjärjestelmien syventymiskohteessa täydentävistä opintojaksoista englanniksi muuttuu:

RAK.LI.520 Liikennetutkimukset (Transport Research) (tähän saakka opintojakso järjestetty vain joka toinen vuosi, jatkossa joka vuosi).

Haluamme toivottaa kansanväliset opiskelijat tervetulleiksi myös Tampereen Rakentajakiltaan ja viestinnässämme sekä tapahtumissamme tullaankin syksystä alkaen panostamaan kaksikielisyyteen. Killan virallisena ja pääasiallisena kielenä tulee edelleen säilymään suomi, mutta tiedotusta myös englanniksi tullaan lisäämään. Tavoitteenamme olisikin saada myös uudet kansainväliset opiskelijat tuntemaan itsensä tarakilaisiksi ja toivomme myös jäsenistömme ottavan kansainväliset opiskelijat huomioon.

Mikäli aiheesta herää kysymyksiä niin voit ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä killan puheenjohtajaan Lauraan telegramissa @TheHeiska tai sähköpostilla laura.heino@tuni.fi.

Halloped-haku rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvostoon on auki!

Hallopedien täydennyshaut ovat auki ja rakennetun ympäristön tiedekunta kaipaa rakennustekniikan opiskelijoista vielä kahta varajäsentä! Hallopedina eli hallinnon opiskelijaedustajana pääset vaikuttamaan tiedekunnan asioihin ja valvomaan riviopiskelijoiden etua tiedekunnan päätöksenteossa. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista, hyväksyä tiedekunnan  tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorin vahvistettaviksi sekä päättää opinnäytteiden arviointiperusteista ja päättää jatkotutkintojen opinnäytteiden arvioinnista. Halloped-tehtäviä varten ei tarvitse olla opiskelijavaikuttamisen konkari tai kokoustamisen asiantuntija. Mikäli olet kiinnostunut opiskelujen ohessa ajamaan ja valvomaan kaikkien opiskelijoiden etuja, olet kuin luotu hallopediksi!
Mikäli halloped-toiminta kiinnostaa voit lukea raksan hallopedeista enemmän killan nettisivuilta kohdasta hallopedit ja hakea hallopediksi TREYn nettisivujen kautta. Haku on auki 21.2. asti.
Heräsikö kysyttävää? Halloped-hommien suhteen voit ottaa yhteyttä tämän kauden hallopedeista Lauraan (tg: @TheHeiska).

Killan hallitus vuodelle 2023

Syysleiskokouksessa valittu uusi raati on järjestäytynyt ensimmäisessä kokouksessaan 6.1.2023. Raadin tehtävänimikkeet vahvistettiin seuraavanlaisesti:

Puheenjohtaja – Laura Heino 

Rahastonhoitaja – Tiitus Lehtonen 

Sihteeri – Aino Angervo 

Excursiomestari – Olli Kaakinen 

Fuksikapteeni – Niklas Mäkelä 

Yritysvastaava – Jiri Sarvela 

Vuosijuhlavastaava – Iida-Mari Ranta 

Isännöitsijä – Joonatan Salmela 

Opintovastaava – Eetu Näyrä  

Tapahtumavastaava – Laura Tertsunen 

Saunalauttavastaava – Jesse Similä.  

Raadin varapuheenjohtajaksi valittiin Eetu Näyrä. Onnea Eetu!

Kokouksessaan raati valitsi myös vuoden 2023 toimihenkilöt seuraavanlaisesti:

Fuksivastaava – Niko Kauppi  

Fuksivastaava – Lauri Kukkonen   

Tapahtumatoimari – Paavo Lemmetyinen   

Tapahtumatoimari – Lotta Varjola   

Tapahtumatoimari – Mirva Kallström   

Vuosijuhlatoimari – Tuuli Taipale   

Yritystoimari – Joona Tuominen   

Yritystoimari – Aapo Joensuu   

Excursioapu – Arttu Lähde   

Isännöitsijän apu – Lasse Tiura   

Kiltahuonevastaava – Teemu Maunula   

Liikunta- ja hyvinvointivastaava – Jenni Leskinen   

Liikunta- ja hyvinvointitoimari – Lotta Kokkonen   

Rahastonhoitajan apu – Riikka Lepistö   

Saunalauttamatruusi – Kalle Mäki   

Alumnivastaava + KV-vastaava – Jenna Rauvala   

Kulttuurivastaava + TEK-kiltayhdyshenkilö – Tuomas Hakamäki   

YV-vastaava + inventaariotoimari – Marja Seppälä   

ATK-vastaava + graafikko – Riku Riiheläinen   

Sometoimari + päätoimittaja – Isabella Salokivi   

Konsultti – Aleksi Heininen.

Raati onnittelee uusia toimihenkilöitä sekä kiittää jokaista hakijaa mielenkiinnosta hallitustoimintaa kohtaan!

Uusi raati on valittu!

Killalle valittiin marraskuun 23. päivänä uusi raati! Puheenjohtaja Laura Heinon johdolla tämä raati alkaa ensitöikseen keräämään lisää hallituslaisia ympärilleen.

Raadin 2023 kokoonpano:
Puheenjohtaja Laura Heino
Sihteeri Aino Angervo
Rahastonhoitaja Tiitus Lehtonen
Yritysvastaava Jiri Sarvela
Tapahtumavastaava Laura Tertsunen
Excursiomestari Olli Kaakinen
Opintovastaava Eetu Näyrä
Fuksikapteeni Niklas Mäkelä
Saunalauttavastaava Jesse Similä
Vuosijuhlavastaava Iida-Mari Ranta
Isännöitsijä Joonatan Salmela

Onnittelut valituille!