Edustajamme työelämässä

Edustajamme työelämässä

 

RIL ja TEK

Nyt kannattaa olla RILin ja TEKin yhteisjäsen. Opiskelijajäsenet nauttivat samoista eduista ja palveluista kuin varsinaisetkin jäsenet, mutta mikä parasta, opiskelijajäsenyys on ilmaista! Lisätietoja molempien järjestöjen jäseneduista ja -palveluista näet sivupalkissa olevista alakohdista ja järjestöjen nettisivuilta.

RIL: www.ril.fi
TEK: www.tek.fi

KOKO-kassa

RILin ja TEKin opiskelijajäsenellä on mahdollisuus työttömyysvakuutukseen jo opiskeluaikana. Kassan jäseneksi kannattaakin liittyä heti ensimmäisen työsuhteen aikana. Kassan sääntöjen mukaan kassaan voi liittyä työsuhteessa oleva. Työpaikka on ilmoitettava liittymisen yhteydessä.

Ilmoittauduttuasi KOKO-kassaan saat laskun kahden viikon sisällä. Kassan jäsenyys alkaa ilmoittautumisesta, jos maksat laskun eräpäivään mennessä. Ohjeet kassaan liittymisestä löytyvät KOKO-kassan omilta nettisivuilta.

KOKO: kokokassa.fi

 

YHTEYSHENKILÖT OPISKELIJOILLE

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

•Teekkariyhdyshenkilö

RILin teekkariyhdyshenkilö huolehtii pääasiassa teekkareiden asioista. Häntä voi lähestyä RILiä koskevissa asioissa, kuten jäseneksi liittymisessä tai RILin järjestämistä tapahtumista. Jos sinulla on jotain RILiin liittyvää asiaa, etkä tiedä tarkkaan kehen ottaa yhteyttä, kannattaa kysymykset ja kommentit esittää teekkariyhdyshenkilölle, joka toimittaa viestit oikeille henkilöille tai vastaa niihin itse.

Teekkariyhdyshenkilö toimii paitsi yksittäisten opiskelijajäsenten myös kiltojen ja ammattiainekerhojen yhteyshenkilönä RILissä. Hän järjestää tapahtumia yhdessä niiden kanssa, osallistuu RILin tukemiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan ja esittelee mm. RILin toimistoa fukseille sekä kantaa glögiä RIL- ja PiRIL-Glögeillä teekkareille.

Teekkariyhdyshenkilö

Waldemar Lahtinen
teekkari.tuni@ril.fi

 

•TARAKIn puheenjohtaja

Killan puheenjohtaja edustaa TARAKIlaisia RILin ja PiRILin hallituksessa ja on täten myös kiltalaisten lähin linkki näihin tahoihin. Lisäksi RIL-Nuorten Pirkanmaan johtoryhmässä on killan edustus.

Puheenjohtaja

Joonas Yli-Huhtala
joonas.yli-huhtala@tuni.fi

 

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK

 

•TEKin kiltayhdyshenkilö TARAKIssa

Kiltayhdyshenkilö eli tuttavallisemmin KYHi on lähin linkkisi TEKiin. KYHi neuvoo ja palvelee opiskelijajäseniä mm. kesätöihin liittyvissä asioissa. Yksi keskeinen KYHin tehtävä onkin lisätä opiskelijajäsenten tietoja työelämästä. Mikäli KYHi ei itse osaa heti vastata kiperiin kysymyksiisi, etsii hän tietoa sinulle tai neuvoo sinut oikealle taholle asiastasi puhumaan.

Yhteyttä KYHiin voit ottaa Telegramissa, sähköpostitse tai voit nykäistä häntä ihan vain hihasta yliopistomme käytävillä törmätessänne. KYHiä näkee säännöllisesti kiltahuoneella kahvittelemassa ja usein myös teekkareille järjestetyissä tapahtumissa.

 

Juho Lautala
juho.lautala@tuni.fi
TG: @Jyyhou