RIL

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry tarjoaa eväitä rakennusalalla opiskeleville ja työskenteleville uran joka vaiheessa. Jo opiskelun alussa kannattaa liittyä RILin jäseneksi. Opiskelijajäsenet saavat samat edut ja palvelut kuin varsinaiset jäsenet ja opiskeluajan jäsenyys on ilmainen. Valmistuttuasi maksat jäsenmaksua valmistumiskuukauttasi seuraavasta kuukaudesta alkaen.

RILin tavoitteena on olla monipuolisten ja arvostettujen ammattilaisten verkosto ja merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Opiskelijoille RIL tarjoaa hyviä kontaktimahdollisuuksia alalla jo työskenteleviin. Nuorena luotu kontaktiverkko helpottaa töiden saantia nyt ja tulevaisuudessa.

RILin opiskelijajäseneksi ovat tervetulleita kaikki rakennetun ympäristön toimialan ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan hyväksytyt. RIL tarjoaa tukea, sekä taloudellista että sosiaalista, sekä mahdollistaa laajat kontaktiverkostot rakennusalalla toimivien kanssa.

Web: www.ril.fi
Instagram: rilinsinoorit
Facebook: RIL – Suomen Rakennusinsinöörien liitto
Twitter: RILinsinoorit

Jäsenedut ja palvelut

Ammattitaidon kehittäminen:

 • Täydennys- ja pätevöityskoulutus, jäsenille alennetut hinnat RILin järjestämistä koulutustilaisuuksista
 • RILin julkaisutoiminta, jäsenille RILin julkaisuista -20 % (itse maksaville), nuorille jäsenille alennus -50 %
 • Jaostotoiminta

Tulevaisuuden rakentajien tukeminen:

 • Apurahat teekkareiden ulkomaan opiskelu ja harjoitteluun
 • Apurahat Kandidaatin tutkinnon erinomaisesti suorittaneet (painotettu ka 4,0)
 • Apurahat oivallisesti DI-tutkinnon suorittaneet (painotettu ka 4,0)
 • Mentorointitoiminta

Turvan antaminen työelämässä:

 • Palkkasuositukset ja -tilastot, Teekkaripalkkasuositus
 • Työsuhdejuridinen neuvonta ja työsopimuskaavakkeet
 • Vastuu- ja oikeusturvavakuutus
 • RILin neuvottelemat edulliset ryhmävakuutukset www.if.fi/ril
 • Työttömyysturva erillistä maksua vastaan IAET-kassassa.
 • Alennukset RILin koulutustilaisuuksista
 • Alennukset RILin julkaisuista (-50% opiskelijajäsenille)

Alan osaamisen esille tuonti:

 • Vuosittain myönnettävä RIL-Palkinto
 • Vuoden rakennusalan diplomi-insinöörin valinta vuosittain
 • Sillanrakennusjaoston myöntämä Vuoden Silta -palkinto

Sosiaalisen kanssakäymisen edistäminen:

 • RIL-Klubi: sosiaalista ja vapaa-ajan toimintaa mm. jouluglögit, urheilu- ja virkistystilaisuudet, kuten golf, tennis, suunnistus, regatta
 • Jaostojen, osastojen ja teekkareiden tapahtumat
 • Kevät- ja syyskokoukset, RILin tukemat ekskursiot

Viestintä:

 • Liiton neuvottelemia jäsenalennuksia eri yrityksiltä
 • Jäsenetulehdet: Rakennustekniikka, Rakennuslehti, Rakennusinsinööri

Kiinnostuitko?

Lisätietoa liittymisestä ja jäseneduista voi kysyä Teekkariyhdyshenkilö Rene Heinikaiselta (rene.heinikainen(at)ril.fi).