TEK

  • on diplomi-insinöörien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö
  • edistää tekniikkaa ihmisen, elinympäristön ja yhteiskunnan parhaaksi
  • on yksi AKAVAn suurimmista jäsenjärjestöistä

TEK on noin 73 000 jäsenellään maamme suurin diplomi-insinöörien ja arkkitehtien järjestö. Liiton piiriin kuuluu lisäksi merkittävä määrä fyysikkoja, matemaatikkoja ja muita yliopistotutkinnon suorittaneita.

Web: www.tek.fi

 

Tietoa, turvaa, neuvontaa

TEK on jäsentä ammattiuralla kohtaavien muuttuvien haasteiden ja työmarkkinatilanteiden asiantuntija, ennakoija, kehittäjä ja turvaaja

TEKin tavoitteina on ammattikunnan kansainvälisesti kilpailukykyinen perus-, jatko- ja täydennyskoulutus sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen t&k-panostus ja innovaatioympäristö. Näiden avulla saavutetaan hyvä työllisyys.

TEK tukee ja hoitaa jäsenten työmarkkinaedunvalvontaa yksilö- ja työpaikkatasolla sekä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

 

TEK on jäsenensä tukena opintojen alusta läpi ammattiuran. TEK tarjoaa jäsenilleen ammattijärjestökentän parhaat ammattiuraa tukevat palvelut:

  • Lakipalvelut & palkkaneuvonta
  • Urapalvelut & yrittäjien palvelut
  • Työelämän edunvalvonta, vakuutukset & työttömyysturva
  • Lehdet & ammattikirjallisuus
  • Tapahtumat, koulutukset & verkostoituminen
  • Edut & alennukset

 

Opiskelijan TEK

TEK:n opiskelijajäsenyys on mahdollinen kaikille tekniikan alan opiskelijoille ja mikä parasta, myös ilmainen.

Opiskelijana pääsee nauttimaan kaikista TEK:n tarjoamista eduista. Eli jos kesätöiden kanssa tulee ongelmaa, voit pahimmassa tapauksessa kääntyä TEK:n lakimiesten puoleen ja pyytää apua.

Opiskeluaikana on myös mahdollista liittyä KOKO-kassan jäseneksi. KOKO-kassa on akavalainen työttömyyskassa. Kassan jäsenenä tiettyjen ehtojen täyttyessä on mahdollista saada korkeampaa ansiosidoinnaista päivärahaa jos valmistumisen jälkeen jää työttömäksi.

Liittyminen opiskeluaikana kannattaa, sillä kassaan tarvittavia työssäkäyntiviikkoja lasketaan opiskelijan kohdalla jopa seitsemän vuoden ajalta. RIL-TEK-yhteisjäsenet liittyvät kassaan RIL:n sivujen kautta. Kassaan liityttäessä pitää olla työsuhteessa.

 

TEKin kiltayhdyshenkilö TARAKIssa

Kiltayhdyshenkilö eli tuttavallisemmin KYHi on lähin linkkisi TEKiin. KYHi neuvoo ja palvelee opiskelijajäseniä mm. kesätöihin liittyvissä asioissa. Yksi keskeinen KYHin tehtävä onkin lisätä opiskelijajäsenten tietoja työelämästä. Mikäli KYHi ei itse osaa heti vastata kiperiin kysymyksiisi, etsii hän tietoa sinulle tai neuvoo sinut oikealle taholle asiastasi puhumaan.

Yhteyttä KYHiin voit ottaa Telegramissa, sähköpostitse tai voit nykäistä häntä ihan vain hihasta yliopistomme käytävillä törmätessänne. KYHiä näkee säännöllisesti kiltahuoneella kahvittelemassa ja usein myös teekkareille järjestetyissä tapahtumissa.

Juho Lautala
juho.lautala(at)tuni.fi
TG: @Jyyhou