Raatiehdokkaat raatiin 2021

TARAKIn raatiin 2021 hakeneet


 

Puheenjohtajaehdokkaat vuodeksi 2021:

Joonas Yli Huhtala

Saana Romula

Puheenjohtajaehdokkaiden esittelyt alla!

 

Joonas Yli-Huhtala
Miksi killan puheenjohtajaksi?

Olen nauttinut killan hallituksessa toimimisesta ja tapahtumien järjestämisestä suuresti viime vuosina. Nyt haluankin päästä laajentamaan osaamistani ja kehittämään itseäni killan puheenjohtajana. Puheenjohtajana haluaisin erityisesti vaikuttaa seuraaviin haasteisiin: – Killan toiminnan palauttaminen korkealle tasolleen koronaepidemian aiheuttamien seurausten takia. – Perinteiden vaaliminen mutta toisaalta uusien ideoiden vastaanottaminen ja niiden soveltaminen – Toiminnan kehittäminen siten, että se palvelisi jokaista kiltalaista mahdollisimman hyvin koko opiskelun ajan. Tavoitteenani olisi kilta, jonka jokainen jäsen tuntisi omakseen vielä viimeisenäkin opiskeluvuotenaan.

Aiempi kokemus järjestötoiminnasta?

Olen toiminut TARAKIn hallituksessa 18-19 tapahtumatoimarina, jonka jälkeen tapahtumavastaavana.

Olen lisäksi tänä vuonna Teekkarivaltuustossa TARAKIn edustajistoryhmässä. Syksyllä olen ollut uuden Sustainable Urban development – tutkinto-ohjelman tuutorina ja auttamassa uusia fukseja perustamaan omaa ainejärjestöään.

 

Saana Romula
Miksi killan puheenjohtajaksi?
Pohdiskellessani, mikä olisi itselleni omin pesti ensi vuonna, totesin, että niin monenlaista on tullut tehtyä ja nähtyä opiskeluaikoina järjestötoiminnan parissa, että siirtyisin mielelläni hyödyntämään tätä tietotaitoa killan puheenjohtajana. Killan toiminta kokonaisuudessaan on lähellä sydäntä, joten minulla on aito mielenkiinto ja tahtotila huolehtia siitä, että toiminta ensikin vuonna on hyvää ja että hyvien perinteiden lisäksi kehitykselle on tilaa. Puheenjohtajana pyrkisin ensi vuonna tarjoamaan avoimuuden ilmapiirin, jossa kilta on lähellä jäsenistöä ja jossa hullujenkin ideoiden heittely on sallittua niin hallituksessa kuin jäsenistöltä, koska parhaimmat jutut ovat lähteneet hulluista ideoista.
Aiempi kokemus järjestötoiminnasta?

Vuonna 2018 toimin killan hallituksessa tapahtumatoimarina, josta jatkoin tapahtumavastaavaksi toimintavuodelle 2019. Tänä vuonna olen toiminut killan sihteerinä, TEK-kyhinä ja varapuheenjohtajana sekä toiminut Teekkarivaltuuston varajäsenenä. Lisäksi vuosien varrella olen nakkeillut useasti muiden kiltojen/järjestöjen vuosijuhlilla, tuutoroinut fukseja vuosimallia 2018 ja päässyt mukaan muotoilemaan esimerkiksi kiltamme merkkiohjesääntöä.

Raatiin hakeneet

Nimen perässä suluissa tehtävät, joihin henkilö on ilmaissut halukkuutensa.

Anniina Bitter (Viestintävastaava)

Nea Tasa (Yritysvastaava)

Laura Heino (Fuksikapteeni, Isäntä)

Tuomas Hakamäki (Excursiomestari)

Sauli Heinänen (Isäntä, Fuksikapteeni)

Saana Romula (Viestintävastaava)

Jere Pohjonen (Sihteeri)

Helmi Orastie (Tapahtumavastaava)

Jenna Rauvala (Sihteeri)

Janita Rintala (Opintovastaava)

Markus Suuronen (Rahastonhoitaja)

Aleksi Heininen (Opintovastaava)