Historia

Killan perustaminen

TARAKIn perustava kokous pidettiin 27.10.1967 Pyynikillä vanhassa Teknillisessä Oppilaitoksessa. Kokouksessa hyväksyttiin killan säännöt ja valittiin raati seuraavalle vuodelle, paikalla oli 34 henkilöä. TARAKI perustettiin yhdistämään rakennusosaston opiskelijoita sekä herättämään ja ylläpitämään harrastusta ammatillisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jäsenten yhteisiä henkisiä ja taloudellisia pyrkimyksiä unohtamatta. Yhteistyö rakennusosaston kanssa oli heti alusta asti sujuvaa opettajakunnan ollessa nuorta ja hyvän yhteishengen vallitessa, kaikki olivat mukana tekemässä uutta korkeakoulua.

Alkuvuodet

TARAKIn perustamisen jälkeen meni muutama vuosi killan aseman vakiinnuttamiseen ja toiminnan uomien löytämiseen. Luotiin suhteita muihin alan toimijoihin, erityisesti RIL oli mukana tukemassa kiltaa heti alusta lähtien. Saunaillat, excursiot, urheilukilpailut, edunvalvonta, yhteistyö muiden pohjoismaisten rakentajateekkareiden kanssa ja uusista opiskelijoista huolehtiminen oli alkuun killan toiminnan ydin.

70-luvun poliittisessa ilmapiirissä TARAKI pysytteli erillään puoluepolitiikasta ja keskittyi opintopoliittisiin asioihin. Opiskelijoiden sisäänottokiintiötä nostettiin hieman noin 50:een ja ensimmäiset tietokonesovellukset tulivat mukaan arkeen ja opetukseen. 1974 valmistui Hervantaan Konetalo, jonne sekä korkeakoulu että kilta muuttivat. Notkahdus Suomen taloustilanteessa vaikutti köyhdyttävästi myös kiltatoimintaan, mutta 80-luvulle tultaessa rahoitusvaikeuksista oli päästy yli ja aktiivisuus kasvoi jälleen. Urheilukilpailut olivat suuressa suosiossa ja mukaan tuli myös kulttuuritoiminta. Kilta muutti vastavalmistuneeseen Rakennustaloon 1983.

1990-luku

1990-luvulla otettiin taas takapakkia laman merkeissä, ja rakennustekniikan osasto oli koko ajan varpaisillaan lopettamisuhan alla. Uhka kuitenkin väistyi, kun 1996 päätettiin Oulun yliopiston rakennusosaston lakkauttamisesta. Aloittavien opiskelijoiden määrää kuitenkin pudotettiin rajusti ja samalla killan aktiivisuus laski. Killan talousvaikeuksia helpottamaan ryhdyttiin järjestämään Munabileitä, jotka tuottivatkin kiitettävästi. Rakennusalan imagoa pyrittiin parantamaan lukuisilla tempauksilla, joita järjestettiin yhdessä muiden rakennusalan opiskelijoiden ja osaston kanssa.

2000-luku

2000-luku toi mukanaan uudistuksia opintoihin ja hallintoon, myös koulun nimi muuttui korkeakoulusta yliopistoksi. Opiskelijoiden sisäänottoa on pikku hiljaa kasvatettu, sillä rakennusalaa uhkaa työvoimapula. TARAKIlla on takanaan yli viisi vuosikymmentä, niin vaikeita kuin hyviäkin aikoja. Killan hyvä henki ja yhdessä tekemisen ilo on kuitenkin aina säilynyt, ja olemme pystyneet keskittymään koko tarmollamme killan toiminnan kehittämiseen sekä perinteiden vaalimiseen, mikä on meille koulun vanhimpana kiltana erityisen tärkeää.

Svante af Chapman

Svante on TARAKIn kiltamaskotti ja se on liittynyt seuraamme vuoden 1980 NBT-päivillä Kungliga Tekniska högskolanin rakentajateekkarien lahjoituksena. Svanten tapaa yleensä kiltahuoneella, ellei hän ole lähtenyt excursiolle tai vuosijuhliin muiden teekkareiden kanssa. Svanten teekkarikuntoa ei kukaan voi kyseenalaistaa, ja hänestä on muodostunut paitsi TARAKIn symboli myös kiltalaisten yhteenkuuluvuuden ylläpitäjä. Myös ylioppilaskunta on kunnioittanut Svantea myöntämällä hänelle ikuisen lakinkäyttöoikeuden vuonna 1997.