Hallopedit

Hallopedit

 

Rakennustekniikan hallopedit Rakennetun ympäristön tietekunnan tiedekuntaneuvostossa toimikaudella 2021-2022:

 • Aleksi Heininen
  • varajäsentä etsitään
 • Markus Suuronen
  • varajäsentä etsitään

Hallopedit perustutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmässä:

 • Sohvi Hyvärinen
  • varalla Lotta Keränen
 • Sauli Heinänen
  • varalla Elina Rastas

Mikä on halloped?

Kaikki eivät varmasti ole kuulleet mikä halloped on joten selvennetään  tähän alkuun. Halloped on hallinnon opiskelijaedustaja, ylioppilaskunnalla lakisääteisesti on opiskelijaedustajia yliopiston hallinnossa kaikissa opiskelijoille tärkeissä toimielimissä. Opiskelijaedustajien tehtävä on valvoa riviopiskelijoiden etuja päätösten teossa.  Talouden ja rakentamisen tiedekunnan ylimmässä toimielimessä tiedekuntaneuvostossa on yhteensä 15 jäsentä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, viisi professorikunnan edustajaa, neljä muun henkilökunnan edustajaa ja neljä opiskelijaa, joten opiskelijat  ovat suhteellisen hyvin edustettuina.

Mitä tiedekuntaneuvoston toiminta on?

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy diplomitöiden aiheet, tarkastajat ja kielen, sekä päättää diplomitöiden, lisensiaatintöiden ja väitöskirjojen arvostelun tarkastajien ehdotuksen pohjalta. Lisäksi päätetään väitöskirjojen esitarkastuksesta ja jatkotutkintojen valvojista. Tiedekuntaneuvostossa myönnetään opinto-oikeuksia jatkotutkintoihin tohtoriohjelmien kuulemisen jälkeen. Lisäksi tiedekuntaneuvosto tekee esityksiä rehtorille mm. täytettävästä professorin paikasta, sekä arvostelee annettuja opetusnäytteitä esimerkiksi yliopisto-opettajan tehtäviin. Päätöksen teko neuvostossa on yleisesti ottaen kiivastahtista, sillä suurin osa päätöksista pl. opetusnäytteiden arvostelu on valmiiksi käsitelty jo alemmissa päätöksentekoelimissä. Vaikuttaminen tiedekuntaneuvostossa on tärkeää, sillä varsinkin opiskelijan näkökulmasta suurin vaikuttamisen mahdollisuus tulevaisuuden opetukseen on nimenomaan opetusnäytteiden arvostelussa. Valitettavasti opiskelija ei voi vaikuttaa opinnäytetöiden arvosteluun tieteelliseltä kantilta, mutta kyllä siellä silti suunsa saa avata jos esimerkiksi nähdään arvostelijan tehneen virheitä tai syrjineen opiskelijaa.

Mikäs sitten on tutkinto-ohjelman suunnittelutyöryhmä?

Tutkinto-ohjelman suunnittelutyöryhmä on toimielin, jonka päätöksillä on suurin vaikutus tavallisen opiskelijan elämään. Nimensä mukaan johtoryhmä käsittelee tutkinto-ohjelmaa koskevia asioita, kuten kurssien määrää, perus-, aine- ja syventävien opintokokonaisuuksien sisältöä. Työryhmän jäseninä on muutama opiskelija, opintoneuvoja, opintosuunnittelija, koulutusohjelman johtaja, sekä opetushenkilökunnan edustajia jokaiselta suuntautumisalalta rakennustekniikan tutkinto-ohjelmassa. Päätöksenteko työryhmässä on huomattavasti vapaamuotoisempaa ja keskustelevampaa, kuin mitä tiedekuntaneuvostossa. Varsinkin täällä opiskelijan ääni on todella helppo saada kuulumaan ja opiskelijoiden mielipidettä myös kysytään aktiivisesti.

Milloin voin ottaa yhteyttä hallopediin?

Aina. Hallopediin voi olla tosiaan aina yhteydessä, sinua askarruttavissa kysymyksissä kun ne liittyvät yliopiston toimintaan. Muissakin kysymyksissä hallopedit varmasti avittavat ja ohjaavat kysymykset oikeille tahoille. Hallopedit ovat sinua varten ja ajavat opiskelijoiden etua. Tiedekuntaneuvoston hallopedeille voit laittaa kysymyksiä esimerkiksi kun ne koskevat vaikkapa diplomityösi arvostelua, tutkinnon viimeistelyä jne. Tutkinto-ohjelman suunnittelutyöryhmän hallopedit osaavat parhaiten auttaa sinua, kun sinulla on ongelmia esimerkiksi kurssien kanssa tai vaikkapa kehitysehdotuksia kurssikokonaisuuksiin.

Hallopedeihin saat yhteyden killan hallituksen kautta taraki[at]lists.tuni.fi tai laittamalla sähköpostia hallopedille.