Osallistumisohjeet ainejärjestöille

 1. Mene Veripalvelun nettisivuille kohtaan ’perusta Luovuttajaryhmä’
 2. Täytä ilmoittautumislomake seuraavalla tavalla:

  Sivu 1: Nimeä Luovuttajaryhmä (esim. ainejärjestön nimi), taustayhteisö = oppilaitos, ensisijainen luovutuspaikka = Tampere.

  Sivu 2: Täytä ainejärjestön yhteyshenkilön tiedot

  Sivu 3: Kirjoita lisätietoihin ”Akateemisen luovuttamisen MM-kilpailut” ja järjestön jäsenmäärä (0-250, 250-500 tai 500+)

 3. Mainosta jäsenistölle! Muista erityisesti mainita Luovuttajaryhmän nimi ja osallistumisohjeet.

Huom! Mikäli ainejärjestöllä on jo Luovuttajaryhmä olemassa, voi kilpailuun osallistua päivittämällä Luovuttajaryhmän tiedot kohdan 2 mukaisiksi. Jos Luovuttajaryhmän kanssa esiintyy ongelmia tai epäselvyyksiä, ota yhteyttä tampere.verenluovutus@veripalvelu.fi

__________________________________________________________________________________________

Participation instructions for student associations

 1. Go to the Finnish Blood Service’s website and find ‘establish a donor group’
 2. Fill in the registration form in the following way:

  Page 1 : Name your donor group (e.g student association’s name), background community = Educational Institution, primary donation location = Tampere.

  Page 2: Fill in the information of a contact person from your student association.

  Page 3: Write “Academic Donating World Championship” in the additional information field and the number of members in your association (0-250, 250-500, 500+)

 3. Advertise this event to your members! Especially remember to mention the name of your donor group and instructions on how to participate to the competition.

Please note that if your student association has already an existing donor group, you can participate to this competition by updating the group’s information to correspond step 2. If you have any problems with creating or managing the donor group, contact tampere.verenluovutus@veripalvelu.fi