Palkinnot

Osallistujat:

 1. Tapahtuman haalarimerkki (500 ensimmäiselle luovuttajalle)
 2. Veripalvelun haalarimerkit (Pisara 2023, luovuttajatyyppi, biopankki)
 3. Mahdollisia pisteitä fuksi-, teekkari- ja ainejärjestöpasseihin (Veripalvelun leima tai hankkimalla jokin todiste luovutuksesta)
 4. Luovutuksen jälkeen Veripalvelun tarjoamaa välipalaa ja hyvä mieli auttamisesta

Ainejärjestö:

 1. Jokaisen sarjan kolme parasta palkitaan kunniakirjoin
 2. Veripalvelun vuosikunniakirjat Luovuttajaryhmille
  • Platina: >50 luovutuskertaa vuoden aikana
  • Kulta: 30–50 luovutuskertaa vuoden aikana
  • Hopea: 20–30 luovutuskertaa vuoden aikana
  • Pronssi: 10–20 luovutuskertaa vuoden aikana

___________________________________________________________________________________________

Rewards

Participants:

 1. Event overall badge (for the first 500 donors)
 2. Blood Service’s overall badges (drop of blood 2023, donator, biobank)
 3. Possible points for fuksi-, teekkari- and student association’s passports (Blood Service’s stamp or by acquiring some proof of blood donation)
 4. After the donation some snacks offered by blood Service and a good feeling from helping

Student association:

 1. Certificate of merit for the top 3 associations of each series
 2. Blood Service’s annual certificate of merit for donor groups:
  • Platinum: >50 blood donations in a year
  • Gold: 30-50 blood donations in a year
  • Silver:  20-30 blood donations in a year
  • Bronze: 10-20 blood donations in a year