RAATI

Killan taloudesta ja toiminnasta vastaa raati, joka valitaan killan yleiskokouksessa marraskuussa yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Raadin apuna ovat toimihenkilöt.

Koko hallituksen tavoittaa sähköpostitse taraki(at)lists.tuni.fi.

Tiimikohtaiset sähköpostiosoitteet:

paatoimittaja(at)taraki.fi
yritysyhteistyo(at)taraki.fi
rahastonhoitaja(at)taraki.fi
tapahtumat(at)taraki.fi
tiedotus(at)taraki.fi
vuosijuhlat(at)taraki.fi
atk(at)taraki.fi

Vuonna 2021 jokaisen hallituslaisen henkilökohtainen sähköpostiosoite on muotoa etu.suku(at)tuni.fi (ei ääkkösiä).
Hallituksen jäseniä tavoitat lisäksi helposti telegramissa!

Raati 2021

Puheenjohtaja

Joonas Yli-Huhtala
040 4163555
@etunurtsi

VPJ, neuvonantaja

Saana Romula
@naurusaana

Yritysvastaava

Nea Tasa
050 4357759
nea.tasa(at)tuni.fi
@nasatt

Sihteeri

Jenna Rauvala
@therauvala

Rahastonhoitaja, KV-vastaava, ATK-konsultti

Markus Suuronen
040 8416184
@markki

Tapahtumavastaava

Helmi Orastie
@helmiorastie

Emäntä, alumnivastaava

Iida Karjalainen
@iidaka

Isäntä

Sauli Heinänen
@salepi

Fuksikapteeni

Laura Heino
044 9737899
@theheiska

Opintovastaava

Janita Rintala
@parempielama

Viestintävastaava, somevastaava

Anniina Bitter
@anniinabitter

Excursiomestari

Tuomas Hakamäki
040 4196193
@tuomas_veturi

Toimihenkilöt 2021

Isännän apu

Iiro Sairanen
@ipiza

Excuapu

Laura Jyväkorpi
@laurajy

Rahastonhoitajan apu

Markus Kortelainen
@kortelainem

Fuksivastaava

Rudolf Võrk
@viixirudi

Yritystoimari

Annika Jaakkola
@anskajaakkola

Tapahtumatoimari

Sina Hämeensaari
@sinahameensaari

Tapahtumatoimari

Jiri Sarvela
@jirisarvela

Tapahtumatoimari

Riku Riiheläinen
@rikuriihelainen

Päätoimittaja, emännän apu

Marja Seppälä
@matomatala

Kiltahuonevastaava

Kristian Mikkola
@nuoriherra

Saunalauttavastaava

Konsta Ylinen
@saunamajuri

Saunalauttamatruusi

Eetu Näyrä
@eetunayra

Liikunta- ja hyvinvointivastaava

Fanni Hyväri
@fannihy

ATK-vastaava, kulttuurivastaava

Aleksi Heininen
@ovipeelo

TTK-vastaava (TEK, tempaukset, kalenteri)

Juho Lautala
@jyyhou

RIL-yhdyshenkilö

Waldemar Lahtinen
@wlahtinen

Kiltakummi

Vili Sipilä
@treyvili

Raati:

Raati on killan varsinainen hallitus, joka on sääntöjen kautta vastuussa killan toiminnasta.

Puheenjohtaja – johtaa killan hallitusta, edustaa kiltaa eri tahoilla, pitää homman kasassa.

Sihteeri – Huolehtii kokouksessa käytyjen keskustelujen ja päätösten kirjaamisesta.

Isäntä – Järjestää killan saunailtoja, huolehtii killan virvoketarjonnasta ja välineistä.

Emäntä – Järjestää vuosijuhlat Emännän avun ja erillisen vuosijuhlatoimikunnan kanssa.

Fuksikapteeni – Huolehtii fukseista, organisoi killan tuutorointia, järjestää fuksiviikot ja muut fuksitapahtumat.

Opintovastaava – Huolehtii killan koulutuspoliittisista asioista ja opiskelijoiden edunvalvonnasta, pitää yllä tenttiarkistoa.

Viestintävastaava – Pitää killan ajan tasalla eri tahojen tiedotuksesta, välittää tietoa jäsenistölle.

Tapahtumavastaava – Organisoi killan tapahtumien järjestämistä ja johtaa

tapahtumatiimiä.

Yritysvastaava – Kehittää ja ylläpitää killan yritysyhteistyötä. Toimii yritysten kanssa tehden yhteistyösopimuksia, uusia tapahtumamahdollisuuksia ja tuo sekä yrityksiä näkyville kiltaan, että tietoa TARAKIsta yrityksiin.

Excursiomestari – Järjestää killalle excursioita eli opintomatkoja.

Rahastonhoitaja – Killan rahaliikenteestä huolehtiminen.

Toimihenkilöt:

Apu- ja toimaripestit ovat varsinaisten pestien rinnalla toimimassa samojen tarkoituksien kanssa. Päävastuu sääntöjen kautta on varsinaisella toimijalla, mutta käytännössä saman pestin varsinainen ja toimari toimivat haluamallaan tavalla vastuun, työnjaon ja ideoiden suhteen.

Rahastonhoitajan apu – On rahastonhoitajan apuna huolehtimassa killan taloudesta ja sen kirjanpidosta, sekä laskuista, rahaliikenteestä ja talousarvioista.

Tapahtumatoimari – On mukana järjestämässä ja kehittämässä killan tapahtumia. Tapahtumatiimi pitää yllä perinteisiä tapahtumia ja luo uusia.

Isännän apu – On mukana järjestämässä killan saunailtoja, sekä huolehtii tarjoiltavat niille.

Emännän apu – On emännän oikeana kätenä järjestämässä vuosijuhlia. Jos

vuosijuhlien järjestäminen kuulostaa huikealta mahdollisuudelta, hae tähän pestiin!

Excutoimari – Toimii excumestarin apuna excujen järjestelyissä ja suunniteluissa.

Yritystoimari – Toimii yritysvastaavan apuna killan yritysyhteistyötoiminnassa. On vahvasti mukana rakennusalan yritystapahtuman järjestelyissä.

Fuksivastaava – Vastaa uusista fukseista ja tutortoiminnasta. Huolehtii fuksiviikoista ja fuksitoiminnasta ympärivuoden. Pääsee koskeen uudestaan!! Fuksivastaava poikkeuksena muihin, ottaa isompaa roolia kuin fuksikapteeni heti ensimmäisenä vuonna.

Liikunta- ja hyvinvointivastaava – ylläpitää ja kehittää killan liikunta- ja hyvinvointitoimintaa. Huolehtii killalle liikuntavuorot, innostaa osallistumaan liikuntatapahtumiin ja järjestää lajikokeiluja.

Kiltahuonevastaava – vastaa kiltahuoneen palveluista ja yleisestä siisteydestä. Toimittaa kiltaan kahvit ja välipalat.

Päätoimittaja – suunnittelee ja taittaa killan lehden. Vastaa lehden jakelusta ja kehittämisestä. Keksii juttuideoita yhdessä muiden kanssa.

Graafikko – suunnittelee killan graafista ilmettä lehteen, sosiaaliseen mediaan ja muuhun yleiseen käyttöön. Taittaa lehteä yhdessä päätoimittajan kanssa.

Saunalauttavastaava – vastaa TARAKIn saunalautasta ja sen vuokraustoiminnasta. Perinteisesti on huolehtinut lautan koskeen ja Sulkavan Suursoutujen järjestelyt.

Saunalauttamatruusi – On Saunalauttavastaavan apuna järjestämässä Sulkavan Suursoutuja ja auttaa saunalautan vuokraustoiminnassa.

TEK-kiltayhdyshenkilö – toimii Tekniikan Akateemisten yhteyshenkilönä kiltaan ja killan yhdyshenkilönä TEKiin. Tuo TEKin huikeaa toimintaa killan tapahtumiin ja arkeen mukaan mm. makkaroiden muodossa.

Valokuvaaja – Kuvaa killan tapahtumia ja ylläpitää kuvagalleriaa nettisivujen yhteydessä.

Kulttuurivastaava – Toimii killan lukkarina, pitää museokierroksia ja on vastuussa killan haalarimerkeistä.

Alumnivastaava – Pääsee kehittämään killan alumnitoimintaa entistä suuremmaksi ja mahtavammaksi. Toimii yhteistyössä jo valmistuneiden tarakilaisten kanssa, järjestää esimerkiksi alumnitapahtuman.

KV-vastaava – vastaa kansainvälisistä opiskelijoista ja killan kv-toiminnasta.

ATK-vastaava – vastaa killan atk-toiminnasta, johon kuuluu killan atk-laitteet ja verkkopalvelut.

Some-vastaava – kehittää killan somekäytäntöjä ja päivittää sosiaalista mediaa muun hallituksen avustuksella

Opintotoimari – Hoitaa opintoasioita Opintovastaavan kanssa.