RAATI

Killan taloudesta ja toiminnasta vastaa raati, joka valitaan killan yleiskokouksessa marraskuussa yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Raadin apuna ovat toimihenkilöt.

Koko hallituksen tavoittaa sähköpostitse taraki(at)lists.tuni.fi.

Tiimikohtaiset sähköpostiosoitteet:

yritysyhteistyo(at)taraki.fi
rahastonhoitaja(at)taraki.fi
tapahtumat(at)taraki.fi
tiedotus(at)taraki.fi
atk(at)taraki.fi

Hallituksen jäseniä tavoitat helposti ja matalalla kynnyksellä myös telegramissa!

Raati 2022

Puheenjohtaja

Aleksi Heininen
aleksi.heininen@tuni.fi
@ovipeelo

VPJ, opintovastaava

Markus Suuronen
markus.suuronen@tuni.fi
@markki

Yritysvastaava

Annika Jaakkola
044 096 3303
annika.jaakkola@tuni.fi
@anskajaakkola

Sihteeri

Helmi Orastie
helmi.orastie@tuni.fi
@helmiorastie

Rahastonhoitaja

Markus Kortelainen
@kortelainem

Tapahtumavastaava

Riku Riiheläinen
@rikuriihelainen

Emäntä

Marja Seppälä
@matomatala

Isäntä

Iiro Sairanen
@ipiza

Fuksikapteeni

Rudolf Võrk
@laajakaista

Saunalauttavastaava

Eetu Näyrä
@eetunayra

Viestintävastaava

Anniina Bitter
@anniinabitter

Excursiomestari

Laura Jyväkorpi
@laurajy

Toimihenkilöt 2022

Isännän apu

Joonatan Salmela
@janssi

Rahastonhoitajan apu

Tiitus Lehtonen
@tiitu00

Fuksivastaava

Lasse Tiura
@tibechewitz

Fuksivastaava

Niklas Mäkelä
@nikkekissa

Yritystoimari

Jiri Sarvela
@jirisarvela

Yritystoimari

Ella Laurikainen
@lauuski

Tapahtumatoimari

Laura Tertsunen
@lauratertsunen

Tapahtumatoimari

Aino Angervo
@ainoangervo

Päätoimittaja, IT-vastaava

Vilma Heinonen
@vilmaheinonen

Kiltahuonevastaava

Justus Leppäaho
@the_juse

Graafikko, valokuvaaja ja some-vastaava

Rauno Raisio
@rawrski

Saunalauttamatruusi

Jesse Similä
@moroterve

Liikunta-, hyvinvointi- ja KV-vastaava

Jenni Leskinen
@piirileikkiprseidentti

Kulttuurivastaava ja TEK-kiltayhdyshenkilö

Tuomas Hakamäki
@tuomas_veturi

Emännän apu

Iida-Mari Ranta
@iidamagdalena

RIL-yhdyshenkilö

Waldemar Lahtinen
@wlahtinen

Kiltakummi

Otto Haarala
@treyotto

Excuapu

Olli Kaakinen
@kaakinen

Alumnivastaava

Joonas Yli-Huhtala
@etunurtsi

TYK-vastaava (tempaukset, yhdenvertaisuus, kehitys)

Juho Lautala
@jyyhou

Raati:

Raati on killan varsinainen hallitus, joka on sääntöjen kautta vastuussa killan toiminnasta.

Puheenjohtaja – johtaa killan hallitusta, edustaa kiltaa eri tahoilla, pitää homman kasassa.

Sihteeri – Huolehtii kokouksessa käytyjen keskustelujen ja päätösten kirjaamisesta.

Isäntä – Järjestää killan saunailtoja, huolehtii killan virvoketarjonnasta ja välineistä.

Emäntä – Järjestää vuosijuhlat Emännän avun ja erillisen vuosijuhlatoimikunnan kanssa.

Fuksikapteeni – Huolehtii fukseista, organisoi killan tuutorointia, järjestää fuksiviikot ja muut fuksitapahtumat.

Opintovastaava – Huolehtii killan koulutuspoliittisista asioista ja opiskelijoiden edunvalvonnasta, pitää yllä tenttiarkistoa.

Viestintävastaava – Pitää killan ajan tasalla eri tahojen tiedotuksesta, välittää tietoa jäsenistölle.

Tapahtumavastaava – Organisoi killan tapahtumien järjestämistä ja johtaa tapahtumatiimiä.

Yritysvastaava – Kehittää ja ylläpitää killan yritysyhteistyötä. Toimii yritysten kanssa tehden yhteistyösopimuksia, uusia tapahtumamahdollisuuksia ja tuo sekä yrityksiä näkyville kiltaan, että tietoa TARAKIsta yrityksiin.

Excursiomestari – Järjestää killalle excursioita eli opintomatkoja.

Rahastonhoitaja – Killan rahaliikenteestä huolehtiminen.

Saunalauttavastaava – vastaa TARAKIn saunalautasta ja sen vuokraustoiminnasta. Perinteisesti on huolehtinut lautan koskeen ja Sulkavan Suursoutujen järjestelyt.

Toimihenkilöt:

Apu- ja toimaripestit ovat varsinaisten pestien rinnalla toimimassa samojen tarkoituksien kanssa. Päävastuu sääntöjen kautta on varsinaisella toimijalla, mutta käytännössä saman pestin varsinainen ja toimari toimivat haluamallaan tavalla vastuun, työnjaon ja ideoiden suhteen.

Rahastonhoitajan apu – On rahastonhoitajan apuna huolehtimassa killan taloudesta ja sen kirjanpidosta, sekä laskuista, rahaliikenteestä ja talousarvioista.

Tapahtumatoimari – On mukana järjestämässä ja kehittämässä killan tapahtumia. Tapahtumatiimi pitää yllä perinteisiä tapahtumia ja luo uusia.

Isännän apu – On mukana järjestämässä killan saunailtoja, sekä huolehtii tarjoiltavat niille.

Emännän apu – On emännän oikeana kätenä järjestämässä vuosijuhlia. Jos vuosijuhlien järjestäminen kuulostaa huikealta mahdollisuudelta, hae tähän pestiin!

Excuapu – Toimii excumestarin apuna excujen järjestelyissä ja suunniteluissa.

Yritystoimari – Toimii yritysvastaavan apuna killan yritysyhteistyötoiminnassa. On vahvasti mukana rakennusalan yritystapahtuman järjestelyissä.

Fuksivastaava – Vastaa uusista fukseista ja tutortoiminnasta. Huolehtii fuksiviikoista ja fuksitoiminnasta ympärivuoden. Pääsee koskeen uudestaan!! Fuksivastaava poikkeuksena muihin, ottaa isompaa roolia kuin fuksikapteeni heti ensimmäisenä vuonna.

Liikunta- ja hyvinvointivastaava – ylläpitää ja kehittää killan liikunta- ja hyvinvointitoimintaa. Huolehtii killalle liikuntavuorot, innostaa osallistumaan liikuntatapahtumiin ja järjestää lajikokeiluja.

Kiltahuonevastaava – vastaa kiltahuoneen palveluista ja yleisestä siisteydestä. Toimittaa kiltaan kahvit ja välipalat.

Päätoimittaja – suunnittelee ja taittaa killan lehden. Vastaa lehden jakelusta ja kehittämisestä. Keksii juttuideoita yhdessä muiden kanssa.

Graafikko – suunnittelee killan graafista ilmettä lehteen, sosiaaliseen mediaan ja muuhun yleiseen käyttöön. Taittaa lehteä yhdessä päätoimittajan kanssa.

Saunalauttamatruusi – On Saunalauttavastaavan apuna järjestämässä Sulkavan Suursoutuja ja auttaa saunalautan vuokraustoiminnassa.

TEK-kiltayhdyshenkilö – toimii Tekniikan Akateemisten yhteyshenkilönä kiltaan ja killan yhdyshenkilönä TEKiin. Tuo TEKin huikeaa toimintaa killan tapahtumiin ja arkeen mukaan mm. makkaroiden muodossa.

Valokuvaaja – Kuvaa killan tapahtumia ja ylläpitää kuvagalleriaa nettisivujen yhteydessä.

Kulttuurivastaava – Toimii killan lukkarina, pitää museokierroksia ja on vastuussa killan haalarimerkeistä.

Alumnivastaava – Pääsee kehittämään killan alumnitoimintaa entistä suuremmaksi ja mahtavammaksi. Toimii yhteistyössä jo valmistuneiden tarakilaisten kanssa, järjestää esimerkiksi alumnitapahtuman.

KV-vastaava – vastaa kansainvälisistä opiskelijoista ja killan kv-toiminnasta.

IT-vastaava – vastaa killan atk-toiminnasta, johon kuuluu killan atk-laitteet ja verkkopalvelut.

Some-vastaava – kehittää killan somekäytäntöjä ja päivittää sosiaalista mediaa muun hallituksen avustuksella

TYK-vastaava – vastuussa killan tempauksista, yhdenvertaisuudesta ja kehityksestä. Suunnittelee esimerkiksi killan strategiaa ja huolehtii siitä, että kilta pyrkii kehittymään jatkuvasti.

Raadit 1971-2020

Aikaisempien vuosien raadit ja toimihenkilöt saatavilla tiedostosta: TARAKI RAADIT 1971-2020