RAATI

Killan taloudesta ja toiminnasta vastaa raati, joka valitaan killan yleiskokouksessa marraskuussa yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Raadin apuna ovat toimihenkilöt.

Koko hallituksen tavoittaa sähköpostitse taraki(at)lists.tuni.fi.

Tiimikohtaiset sähköpostiosoitteet:

yritysyhteistyo(at)taraki.fi
rahastonhoitaja(at)taraki.fi
tapahtumat(at)taraki.fi
tiedotus(at)taraki.fi
atk(at)taraki.fi

Hallituksen jäseniä tavoitat helposti ja matalalla kynnyksellä myös telegramissa!

Raati 2024

Puheenjohtaja

Riku Riiheläinen
riku.riihelainen@tuni.fi
@Rakentajakilta

VPJ, opintovastaava

Iida-Mari Ranta
iida-mari.ranta@tuni.fi
@hiekkaranta

Yritysvastaava

Joona Tuominen
0440836622
joona.tuominen@tuni.fi
@joonatuominen

Sihteeri

Aino Angervo
aino.angervo@tuni.fi
@ainoangervo

Rahastonhoitaja

Riikka Lepistö
riikka.lepisto@tuni.fi
@friitu

Tapahtumavastaava

Lotta Varjola
lotta.varjola@tuni.fi
@varjotta

Vuosijuhlavastaava

Tuuli Taipale
tuuli.taipale@tuni.fi
@tuuuletin

Isännöitsijä

Lasse Tiura
lasse.tiura@tuni.fi
@Aitojohn

Fuksikapteeni

Niko Kauppi
niko.kauppi@tuni.fi
@kauppivaa

Saunalauttavastaava

Kalle “Kakkosmies” Mäki
kalle.a.maki@tuni.fi
@kallekalke

Excursiomestari

Arttu Lähde
arttu.lahde@tuni.fi
@vauvasuu

Liikunta- ja hyvinvointivastaava

Lotta Kokkonen
lotta.kokkonen@tuni.fi
@lottakokkonen

Toimihenkilöt 2024

Isännöitsijän apu

Paavo Lemmetyinen
@paavopaavo

Rahastonhoitajan apu

Inka Kinnunen
@inkerinkinkerit

Fuksivastaava

Julianna Toikka
@hovikuski

Fuksivastaava

Jenna Vieras
@kuokkavieras

KV-Fuksivastaava

Sampsa Seppälä
@Oljylantio

Yritystoimari

Niklas Mäkelä
@nikkekissa

Yritystoimari

Oskari Ovaskainen
@oskariovaskainen

Tapahtumatoimari

Tiia Leppänen
@tiialeppanen

Tapahtumatoimari

Amanda Sulkava
@amandasulkava

Tapahtumatoimari

Patrick Holmberg
@tonninfuksi

Saunalauttamatruusi

Jasper Kunnas
@jasperkunnas

Excursioapu

Nuutti Uggelberg
@kymmenenuutiset

Liikunta- ja hyvinvointitoimari

Anni Kalmari
@anni_skeluravintola

 Vuosijuhlatoimari

Mirva Kallström
@hoi_touhotin

Somevastaava, päätoimittaja, graafikko

Laura Tertsunen
@tertsunen

Kulttuurivastaava ja TEK-kiltayhdyshenkilö, RIL-yhdyshenkilö

Rudolf Võrk
@viixirudi

ATK-vastaava, Kiltahuonevastaava

Matti Tiitola
@bossmuna

YV-vastaava, Vaihtovastaava

Minni Leskinen
@minni_sofia

Alumnivastaava

Helmi Orastie
@helmiorastie

 

Saunapakettiautovastaava

Olli Kaakinen
@Kaakinen

Killan Laura

Laura Heino
@TheHeiska

Raati:

Raati on killan varsinainen hallitus, joka on sääntöjen kautta vastuussa killan toiminnasta.

Puheenjohtaja – johtaa killan hallitusta, edustaa kiltaa eri tahoilla, pitää homman kasassa.

Sihteeri – Huolehtii kokouksessa käytyjen keskustelujen ja päätösten kirjaamisesta.

Isännöitsijä – Järjestää killan saunailtoja, huolehtii killan virvoketarjonnasta ja välineistä.

Vuosijuhlavastaava – Järjestää vuosijuhlat Emännän avun ja erillisen vuosijuhlatoimikunnan kanssa.

Fuksikapteeni – Huolehtii fukseista, organisoi killan tuutorointia, järjestää fuksiviikot ja muut fuksitapahtumat.

Opintovastaava – Huolehtii killan koulutuspoliittisista asioista ja opiskelijoiden edunvalvonnasta, pitää yllä tenttiarkistoa.

Tapahtumavastaava – Organisoi killan tapahtumien järjestämistä ja johtaa tapahtumatiimiä.

Yritysvastaava – Kehittää ja ylläpitää killan yritysyhteistyötä. Toimii yritysten kanssa tehden yhteistyösopimuksia, uusia tapahtumamahdollisuuksia ja tuo sekä yrityksiä näkyville kiltaan, että tietoa TARAKIsta yrityksiin.

Excursiomestari – Järjestää killalle excursioita eli opintomatkoja.

Rahastonhoitaja – Killan rahaliikenteestä huolehtiminen.

Saunalauttavastaava – vastaa TARAKIn saunalautasta ja sen vuokraustoiminnasta. Perinteisesti on huolehtinut lautan koskeen ja Sulkavan Suursoutujen järjestelyt.

Toimihenkilöt:

Apu- ja toimaripestit ovat varsinaisten pestien rinnalla toimimassa samojen tarkoituksien kanssa. Päävastuu sääntöjen kautta on varsinaisella toimijalla, mutta käytännössä saman pestin varsinainen ja toimari toimivat haluamallaan tavalla vastuun, työnjaon ja ideoiden suhteen.

Rahastonhoitajan apu – On rahastonhoitajan apuna huolehtimassa killan taloudesta ja sen kirjanpidosta, sekä laskuista, rahaliikenteestä ja talousarvioista.

Tapahtumatoimari – On mukana järjestämässä ja kehittämässä killan tapahtumia. Tapahtumatiimi pitää yllä perinteisiä tapahtumia ja luo uusia.

Isännöitsijän apu – On mukana järjestämässä killan saunailtoja, sekä huolehtii tarjoiltavat niille.

Vuosijuhlatoimari – On vuosijuhlavastaavan oikeana kätenä järjestämässä vuosijuhlia. Jos vuosijuhlien järjestäminen kuulostaa huikealta mahdollisuudelta, hae tähän pestiin!

Excursioapu – Toimii excursiomestarin apuna excujen järjestelyissä ja suunniteluissa.

Yritystoimari – Toimii yritysvastaavan apuna killan yritysyhteistyötoiminnassa. On vahvasti mukana rakennusalan yritystapahtuman järjestelyissä.

Fuksivastaava – Vastaa uusista fukseista ja tutortoiminnasta. Huolehtii fuksiviikoista ja fuksitoiminnasta ympärivuoden. Pääsee koskeen uudestaan!! Fuksivastaava poikkeuksena muihin, ottaa isompaa roolia kuin fuksikapteeni heti ensimmäisenä vuonna.

Liikunta- ja hyvinvointivastaava – ylläpitää ja kehittää killan liikunta- ja hyvinvointitoimintaa. Huolehtii killalle liikuntavuorot, innostaa osallistumaan liikuntatapahtumiin ja järjestää lajikokeiluja.

Liikunta- ja hyvinvointitoimari on mukana ylläpitämässä ja kehittämässä killan liikunta- ja hyvinvointitoimintaa.

Kiltahuonevastaava – vastaa kiltahuoneen palveluista ja yleisestä siisteydestä. Toimittaa kiltaan kahvit ja välipalat.

Päätoimittaja – suunnittelee ja taittaa killan lehden. Vastaa lehden jakelusta ja kehittämisestä. Keksii juttuideoita yhdessä muiden kanssa.

Graafikko – suunnittelee killan graafista ilmettä lehteen, sosiaaliseen mediaan ja muuhun yleiseen käyttöön. Taittaa lehteä yhdessä päätoimittajan kanssa.

Saunalauttamatruusi – On saunalauttavastaavan apuna järjestämässä Sulkavan Suursoutuja ja auttaa saunalautan vuokraustoiminnassa.

TEK-kiltayhdyshenkilö – toimii Tekniikan Akateemisten yhteyshenkilönä kiltaan ja killan yhdyshenkilönä TEKiin. Tuo TEKin huikeaa toimintaa killan tapahtumiin ja arkeen mukaan mm. makkaroiden muodossa.

Kulttuurivastaava – Toimii killan lukkarina, pitää museokierroksia ja on vastuussa killan haalarimerkeistä.

Alumnivastaava – Pääsee kehittämään killan alumnitoimintaa entistä suuremmaksi ja mahtavammaksi. Toimii yhteistyössä jo valmistuneiden tarakilaisten kanssa, järjestää esimerkiksi alumnitapahtuman.

KV-vastaava – vastaa kansainvälisistä opiskelijoista ja killan kv-toiminnasta.

ATK-vastaava – vastaa killan atk-toiminnasta, johon kuuluu killan atk-laitteet ja verkkopalvelut.

Somevastaava – kehittää killan somekäytäntöjä ja päivittää sosiaalista mediaa muun hallituksen avustuksella

Killan Laura – toimii koko hallituksen tukihenkilönä ja siirtää perimätietoa uudemmille toimijoille.

Raadit 1971-2020

Aikaisempien vuosien raadit ja toimihenkilöt saatavilla tiedostosta: TARAKI RAADIT 1971-2020