Historia

Killan perustaminen

TARAKIn perustava kokous pidettiin 27.10.1967 Pyynikillä vanhassa Teknillisessä Oppilaitoksessa. Kokouksessa hyväksyttiin killan säännöt ja valittiin raati seuraavalle vuodelle, paikalla oli 34 henkilöä. TARAKI perustettiin yhdistämään rakennusosaston opiskelijoita sekä herättämään ja ylläpitämään harrastusta ammatillisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jäsenten yhteisiä henkisiä ja taloudellisia pyrkimyksiä unohtamatta. Yhteistyö rakennusosaston kanssa oli heti alusta asti sujuvaa opettajakunnan ollessa nuorta ja hyvän yhteishengen vallitessa, kaikki olivat mukana tekemässä uutta korkeakoulua.

Alkuvuodet

TARAKIn perustamisen jälkeen meni muutama vuosi killan aseman vakiinnuttamiseen ja toiminnan uomien löytämiseen. Luotiin suhteita muihin alan toimijoihin, erityisesti RIL oli mukana tukemassa kiltaa heti alusta lähtien. Saunaillat, excursiot, urheilukilpailut, edunvalvonta, yhteistyö muiden pohjoismaisten rakentajateekkareiden kanssa ja uusista opiskelijoista huolehtiminen oli alkuun killan toiminnan ydin.

70-luvun poliittisessa ilmapiirissä TARAKI pysytteli erillään puoluepolitiikasta ja keskittyi opintopoliittisiin asioihin. Opiskelijoiden sisäänottokiintiötä nostettiin hieman noin 50:een ja ensimmäiset tietokonesovellukset tulivat mukaan arkeen ja opetukseen. 1974 valmistui Hervantaan Konetalo, jonne sekä korkeakoulu että kilta muuttivat. Notkahdus Suomen taloustilanteessa vaikutti köyhdyttävästi myös kiltatoimintaan, mutta 80-luvulle tultaessa rahoitusvaikeuksista oli päästy yli ja aktiivisuus kasvoi jälleen. Urheilukilpailut olivat suuressa suosiossa ja mukaan tuli myös kulttuuritoiminta. Kilta muutti vastavalmistuneeseen Rakennustaloon 1983.

1990-luku

1990-luvulla otettiin taas takapakkia laman merkeissä, ja rakennustekniikan osasto oli koko ajan varpaisillaan lopettamisuhan alla. Uhka kuitenkin väistyi, kun 1996 päätettiin Oulun yliopiston rakennusosaston lakkauttamisesta. Aloittavien opiskelijoiden määrää kuitenkin pudotettiin rajusti ja samalla killan aktiivisuus laski. Killan talousvaikeuksia helpottamaan ryhdyttiin järjestämään Munabileitä, jotka tuottivatkin kiitettävästi. Rakennusalan imagoa pyrittiin parantamaan lukuisilla tempauksilla, joita järjestettiin yhdessä muiden rakennusalan opiskelijoiden ja osaston kanssa.

2000-luku

2000-luku toi mukanaan uudistuksia opintoihin ja hallintoon, myös koulun nimi muuttui korkeakoulusta yliopistoksi. Opiskelijoiden sisäänottoa on pikku hiljaa kasvatettu, sillä rakennusalaa uhkaa työvoimapula. TARAKIlla on takanaan yli viisi vuosikymmentä, niin vaikeita kuin hyviäkin aikoja. Killan hyvä henki ja yhdessä tekemisen ilo on kuitenkin aina säilynyt, ja olemme pystyneet keskittymään koko tarmollamme killan toiminnan kehittämiseen sekä perinteiden vaalimiseen, mikä on meille koulun vanhimpana kiltana erityisen tärkeää.

Svante af Chapman

Svante on TARAKIn kiltamaskotti ja se on liittynyt seuraamme vuoden 1980 NBT-päivillä Kungliga Tekniska högskolanin rakentajateekkarien lahjoituksena. Svanten tapaa yleensä kiltahuoneella, ellei hän ole lähtenyt excursiolle tai vuosijuhliin muiden teekkareiden kanssa. Svanten teekkarikuntoa ei kukaan voi kyseenalaistaa, ja hänestä on muodostunut paitsi TARAKIn symboli myös kiltalaisten yhteenkuuluvuuden ylläpitäjä. Myös ylioppilaskunta on kunnioittanut Svantea myöntämällä hänelle ikuisen lakinkäyttöoikeuden vuonna 1997.

Moska

Moska on jokaisen TARAKIlaisen lempipeli ja sitä aktiivisesti pelaamalla saa ohitettua lukuisat luennot ja legendan mukaan jotkut tentitkin.

Totisemmille Moskaajille järjestetään vuosittain Moskan MM-kisat, joissa mitellään turnausformaatissa. MM-kisojen voittaja saa nimensä ikuistettua himoittuun MoskaMaljaan!

Moskan MM-kisoissa ja killassa ilman erillistä sopimusta käytettävät säännöt:

1. YLEISTÄ

1.1. Pelin nimi on Moska.
1.2. Älä pelaa muita pelejä.

2. PELIN ALOITUS

2.1. Viimeksi peliin tullut jakaa.

2.1.1. Turnauksissa noudatetaan päätuomarin keksimää tapaa ellei se ole surkea. Tällöin huudetaan yhteen ääneen ”TUOMARIFARSSI”!

2.2. Jakajan tarjotessa oikealla puolelle istuvalle Moskaajalle nostoa, voi hän tämän hyväksyä, mutta tällöin jakovuoro siirtyy nostajalle.
2.3. Moskaajille jaetaan kuusi (6) korttia henkeä kohti väärinpäin ja suoritetaan valtin kääntö.

2.3.1. Jos Moskaajalla on valtti kakkonen (2) aloituskädessään, voi hän laittaa sen ennen pelin ensimmäistä pläträystä nostopakan alle ja ottaa käännetyn valtin omaan käteensä.

2.4. Ensimmäisenä pläträä jakajan vasemmalla puolella istuva Moskaaja.

3. PELIN KULKU

3.1. Hyväksyttäviä pläträyksiä ovat:

a) single
b) tupla
c) tripla
d) tetra
e) tuplatupla
f) täyslaidallinen
g) kolmoissalkow
i) tuplatripla
j) tupla + tetra

3.2. Pläträäjän vasemmalla puolella istuva on Pyöveli.
3.3. Pyöveli voi kaataa hänelle pläträtyt kortit resurssiensa mukaan.
3.4. Kaataminen tapahtuu isommalla samaa maata olevalla, tai valtilla.
3.5. Muut paitsi Pyöveli voivat pläträtä lisää kortteja kaadettavaksi silmäluvun täsmätessä.
3.6. Pyöveli voi myös kaataa omia korttejaan asettamalla ne pöydälle, jonka jälkeen Pyövelin on ne välittömästi kaadettava. (Käsikaato)

3.6.1. Pyöveli voi tehdä käsikaadon, vaikka muiden pläträämiä kortteja olisi vielä kaatamatta.
3.6.2. Käsikaadon jälkeen Pyövelin on nostettava yksi kortti lisää, mikäli pakkaa on jäljellä.

3.7. Pläträäminen ja käsikaadot on lopetettava, kun kaadettavien korttien määrä on yhtä suuri kuin Pyövelin käden suuruus tai kuusi (6).

3.7.1. Kiistatilanteissa Pläträäjä (pläträyksen aloittaja) valitsee pläträtyn kortin (pläträtty enemmän kuin täynnä).

3.8. Jos Pyöveli kaataa kaikki kortit, hän saavuttaa Pläträäjän aseman.
3.9. Jos Pyöveli ei pysty tai ei halua kaataa kaikkia kortteja, hän nostaa kaatamattomat kortit käteensä, ja tällöin Pläträäjäksi tulee Pyövelin vasemmalla puolella istuva Moskaaja.
3.10. Kaadetut kortit tunkioon.
3.11. Pläträys Pyövelille loppuu sillä hetkellä, kun kaadetut kortit osuvat tunkioon väärinpäin.
3.12. Pyöveliä lukuun ottamatta Moskaajat täydentävät kättään kuuteen (6) korttiin nostopakasta, jos siellä on kortteja. Nostot tapahtuvat pläträysjärjestyksessä.

3.12.1. Jos nostomiehiä ei ole, täydennystä ei tule.

3.13. Korttien laskeminen on suhteellisesti kielletty.
3.14. Pelin kuluessa ei saa muille Moskaajille valehdella peliin liittyvissä asioissa.

4. PELIN LOPETUS

4.1. Pelin voittaa ensimmäisenä pöytään kaikki korttinsa pelannut Moskaaja, jos nostopakka on loppu.

4.1.1. Mikäli nostopakka ei ole loppu, tapahtuu kyseisessä tilanteessa välivoitto. Välivoitto ei ole oikea voitto, mutta pelin häviäjät voivat saada siitä jotain tyydytystä.

4.2. Peli ei pääty kohdassa 4.1 mainitussa tilanteessa, vaan muut Moskaajat jatkavat.
4.3. Pelin häviää Moskaaja, jolla viimeisenä on kädessään kortteja.

5. UUDEN MOSKAN ALOITUS

5.1. Seuraavan Moskan jaon suorittaa edellisen Moskan häviäjä.

5.1.1. Turnauksissa kohdan 2.1.1 mukaan.

5.2. Siirrytään kohtaan 2.2.

Moskan perinteiset säännöt:

1. YLEISTÄ

1.1 Pelin nimi on Moska.
1.2 Älä pelaa muita pelejä.

2. PELIN ALOITUS

2.1 Viimeksi peliin tullut jakaa, paitsi arvokisoissa pelin jakaja arvotaan.
2.2 Jakajan tarjotessa oikealla puolelle istuvalle Moskaajalle nostoa, voi hän tämän hyväksyä, mutta tällöin jakovuoro siirtyy nostajalle.
2.3 Moskaajille jaetaan kuusi (6) korttia henkeä kohti väärinpäin ja suoritetaan Spockin kääntö (ei varastus).
2.4 Ensimmäisenä pläträä jakajan vasemmalla puolella istuva Moskaaja.

3. PELIN KULKU

3.1 Hyväksyttävä pläträys on:
a) single
b) tupla
c) tripla
d) tetra
e) tuplatupla
f) täyslaidallinen
g) kolmoissalkow
i) tuplatripla
j) tupla + tetra
3.2 Pläträäjän vasemmalla puolella istuva on Pyöveli.
3.3 Pyöveli voi mestata hänelle pläträtyt kortit resurssiensa mukaan.
3.4 Mestaaminen tapahtuu isommalla samaa maata olevalla, tai Spockilla.
3.4.1 Ei saa virpiä.
3.5.1 Muut paitsi Pyöveli voivat pläträtä lisää kortteja mestattavaksi silmäluvun täsmätessä.
3.5.2 Pyöveli voi myös mestata omia kansalaisiaan asettamalla ne mestausareenalle, jonka jälkeen Pyövelin on ne välittömästi mestattava.
3.5.3 Pyövelin kansalaisistosta saa poistua enintään kuusi (6) kansalaista yhden mestauksen aikana.
3.5.4 Kiistatilanteissa pläträäjä valitsee pläträtyn kortin (pläträtty enemmän kuin täynnä).
3.6.1 Jos Pyöveli mestaa kaikki kortit, hän saavuttaa Pläträäjän aseman. HUOM! Virpiminen kielletty.
3.6.2 Jos Pyöveli ei pysty mestaamaan / halua mestata kaikkia kortteja, hän nostaa mestaamattomat kortit kansalaistensa joukkoon, ja tällöin Pläträäjäksi tulee Pyövelin vasemmalla puolella istuva Moskaaja.
3.6.3 Mestatut tunkioon.
3.6.4 Pläträys Pyövelille loppuu sillä hetkellä, kun mestatut kansalaiset osuvat tunkiolle väärinpäin.
3.7 Pyöveliä lukuunottamatta Moskaajat täydentävät kansalaisistoaan puoleen tusinaan reservistä, jos siellä on nostomiehiä. Reserviä täydennetään pläträysjärjestyksessä.
3.7.1 Jos nostomiehiä ei ole, täydennystä ei tule.
3.7.2 Ei saa virpiä.
3.8 Korttien räknäys on suhteellisesti kielletty.
3.9 Pelin kuluessa ei saa muille Moskaajille valehdella peliin liittyvissä asioissa.

4. PELIN LOPETUS

4.1 Pelin voittaa ensimmäisenä pöytään kaikki kansalaisensa plätrännyt Moskaaja, jos nostomiehet ovat loppu.
4.2 Peli ei pääty kohdassa 4.1 mainitussa tilanteessa, vaan muut Moskaajat jatkavat.
4.3 Kyseisessä tilanteessa ei saa virpiä.
4.4 Pelin häviää Moskaaja, jolla viimeisenä on kädessään kansalaisia.

5. UUDEN MOSKAN ALOITUS

5.1 Seuraavan Moskan jaon suorittaa edellisen Moskan häviäjä.
5.2 Siirrytään kohtaan 2.3.

Virpiminen = Omien kansalaisten ylenpalttinen pläträäminen mestattavaksi. (=jos mestausareena on täynnä tai yhtä vajaa, omien kansalaisten mestaus on mahdotonta).