TUKI: Turvallista kiltaa rakentamassa

Tampereen rakentajakilta pyrkii strategiansa mukaisesti olemaan turvallinen ja häirintävapaa kilta. Killan tapahtumissa ja toiminnassa on nollatoleranssi kaikelle häirinnälle, syrjinnälle sekä epäasialliselle käytökselle. Tätä tavoitetta ylläpitääkseen kilta on ottanut käyttöönsä TUKI-lomakkeen, joka on verkkosivujen lisäksi näkyvillä jokaisessa killan järjestämässä tapahtumassa.

HÄIRINTÄÄN JA EPÄASIALLISEEN KOHTELUUN PUUTTUMISEN ABC

A) Pyri purkamaan akuutti tilanne rauhallisesti kahden kesken puhumalla. 

– Ilmaise selkeästi ja yksiselitteisesti, miksi toisen käytös ei ole ok. 

– Tarvittaessa pyydä apuun hallituslaista, tapahtuman järjestäjää tai kaveria.

– Jos henkilö on agressiivinen eikä puhe auta, soita 112.

B) Ota ylös kaikki häirinnän tapahtumapaikat ja -ajat sekä mahdolliset todistajat ja muu todistusaineisto (kuten viestit).

C) Asian jälkipuinti oikeassa tilanteessa:

– Tuohtuneena tai humalassa asiaa ei kannata lähetä selvittämään. 

– Toimintaohjeita ja apua tilanteen selvittämiseen saa ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöltä. 

Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöt

Neuvovat ja tukevat häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua kohdanneita opiskelijoita. Yhteydessä voi olla silloinkin, kun on epävarma tilanteestaan tai haluaisi vain keskustella tavoista puuttua häirintään. Mihinkään jatkotoimenpiteisiin tai yhteydenottoihin ei ryhdytä ilman asianomaisen lupaa. Käydyt keskustelut ovat täysin luottamuksellisia. Epäasialliseen käyttäytymiseen voi syyllistyä kuka tahansa; kanssaopiskelija, henkilökunnan jäsen… Yhteyttä voi ottaa sähköpostilla, puhelimitse tai häirintälomakkeella (QR-koodi).

Esimerkkejä tilanteista, joissa kannattaa olla yhteydessä yhdenvertaisuusvastaavaan:

  • – Koskettelun tai kourimisen kohteeksi joutuminen tanssilattialla
  • – Sosiaalisessa mediassa julkaistu loukkaava kuvamateriaali tai kirjoitus
  • – Henkilön nimittely tai sosiaalisen yhteisön ulkopuolelle sulkeminen

 

 
Laura Kaipia

Häirintäyhdyshenkilö
hairintanainen@trey.fi (hairinta@trey.fi)
040 713 0074
TG @treylaura

 

Yeti Kakko

Häirintäyhdyshenkilö
hairintamies@trey.fi (hairinta@trey.fi)
040 713 0079
TG @treyyeti

Killan yhdenvertaisuusvastaava

Vastaa yhdessä hallituksen kanssa killan toiminnan ja tapahtumien kehittämisestä siten, että jokaisella olisi mukava olla killan toiminnassa mukana ja yhdenvertainen mahdollisuus päästä osaksi toimintaa. Toiminta pohjautuu killan sääntöihin ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Voi yhdessä muun hallituksen kanssa puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen, antaa suullisia ja kirjallisia varoituksia sekä äärimmäisinä keinoina erottaa jäsenen killasta (§17) tai estää henkilöä osallistumasta killan toimintaan ja tapahtumiin määräajaksi (§20). 

Yhdenvertaisuusvastaava vastaanottaa mielellään kaikenlaista palautetta tai kehitysideoita; Ne auttavat arvioimaan ja kehittämään toimintaa. Yhteyttä voi ottaa sähköpostilla, telegramissa tai killan palautelomakkeella (QR-koodi).

Esimerkkejä tilanteista, joissa kannattaa olla yhteydessä yhdenvertaisuusvastaavaan: 

  • – Saunavuorot eivät toteutuneet tai vähäpukeisuus oli häiritsevää
  • – Tapahtumassa ei ollut alkoholitonta vaihtoehtoa tai alkoholiton vaihtoehto oli huono
  • – Tilaisuuteen ei ollut järjestetty kulkua/tiloja liikuntarajoitteisille tai avustajaa ei tarjottu

Marja Seppälä

Yhdenvertaisuusvastaava
marja.seppala@tuni.fi
TG @sekossu